ÚSTECKÉ TRAMVAJE
Historie ústeckých tramvají - příloha dopravního portálu ČNDS
TRAMVAJE.USTECKETRAMVAJE.COM
Existující vozy
Úvodem...
Po zrušených tramvajových provozech zůstává mnoho stop. Ať již na ulicích (viz. zbytky tratí) nebo, při troše štěstí, i ve formě existence tramvajových vozů. Tramvajové vozy z Ústí nad Labem jsou dnes dokonce ve 2 exeplářích provozuschopné. Vozů neprovozu schopných, krášlících některé zahrádky v ústeckém okolí je samozřejmě více, ovšem ne vždy je vhodné jejich polohu zveřejňovat. Proto tento seznam neberte prosím jako úplný a ani jako konečný. Redakce samozřejmě pracuje na možnosti zveřejnění záběrů i ostatních "vraků" tramvajových vozů, které jsou v majetku soukromých osob.
Následující odkazy Vás přesunou na stránky dosud existujících vozů:
  • Vůz Tatra T2 evidenční číslo 152

  • Vůz Ringhoffer/BCC GTM4 "Bovera" evidenční číslo 78 (88)

  • Vůz Ringhoffer/BCC GTM4 "Bovera" evidenční číslo 98

  • Vůz evidenční číslo 39

  • © 2004 Ústecké tramvaje všechna práva vyhrazena, šíření pouze se souhlasem autora

    ::Úvod ::Redakce ::Kontakt