ÚSTECKÉ TRAMVAJE
Historie ústeckých tramvají - příloha dopravního portálu ČNDS
TRAMVAJE.CNDS.CZ
Dochované vozy

Vůz e.č. 152, liberecká T2R e.č. 21

Tramvaj T2 se vrací z Liberce
(07.03.2007, ČNDS)
Těžká údržba tramvají v předlické vozovně v roce 2007?! Připadá vám to jako nesmysl?! Tak si přečtěte následující zprávu: Dne 8.3.2007 dopoledne se má v Liberci nakládat původní ústecký vůz T2 e.č. 152 (dnes 21) do Ústí nad Labem. Došlo však ke změně, tramvaj by neměla stát jako součást restaurace na nábřeží, ale kupuje jí ústecký dopravní podnik. Měla by být převezena do předlické vozovny a po uvedení do původního historického stavu by se snad z ní měl stát pomníček vedle ústeckého divadla. Pokud se tento záměr povede, domníváme se že tak důstojně završí pohnutá historie ústeckého provozu.
08.03.2007 - Foto z převozu na úvodní najdete níže.


Obr. 1 - Schema vozu (zdroj: DPmUL)

Vozy Tatra T2 byly od počátku vyvíjeny jako náhrada, pro většinu tehdejších provozovatelů úzkorozchodných tramvajových provozů, nevyhovujících vozů T1. První dva prototypy se testovaly jak v Praze tak i např. Liberci, Mostě atp. Někdy v této době poptával též DPmUL nové velkokapacitní vozy, které by nahradily dvounápravové předválečné vozy (Ringhoffer atp.), které se stále pohybovaly v doprovodu tehdy ještě moderních vozů 6 MT po ústeckých ulicích a zároveň by mohly eventuálně vyhovovat pro tehdy ještě uvažovaný přechod na rozchod 1435 mm. Proto se s velkou slávou objevily v roce 1960 v Ústí 2 vozy typu T2. Ihned po převzetí dostaly evidenční čísla 131 a 132 (pokračování řady 6 MT). Po absolvování technicko-bezpečnostních zkoušek byly zařazeny do běžného provozu už pod e.č. 151 a 152. V průběhu roku 1962 bylo dodáno zbývajících 16 vozů tohoto typu (e.č. 153 - 168). Tehdy se však stalo to co nikdo nečekal a místo modernizace tak rozsáhlého provozu docházelo k intenzivnímu ničení zanedbaného svršku těmito těžkými vozy. Dělo se tak v době, kdy už nebyla politická vůle systematické obnovy tratí, proto se některé vozy již po třech letech (1965) dočkali změny majitele, konkrétně DP Liberec, většinou výměnou za lehčí vozy 6MT, které měly, a víceméně se tak i stalo, dosloužit do úplného konce ústeckého provozu. Náš vůz 152 se dokonce stal "filmovou hvězdou". Pokud bude i tento vůz sešrotován, navždy zůstane zachován ve snímku Hynka Bočana "Soukromá vichřice" z roku 1967 na motivy románu V. Párala. Poslední vůz typu T2 vyjel na ústecké koleje 31. ledna 1970 a od té doby byly až do odprodeje deponovány ve vozovně Předlice.
Při technicko - bezpečnostních zkouškách spolu s vozem 151 (na druhém obrázku v pozadí) v roce 1960 na trmické trati
Foto: Muzeum okresu Ústí nad Labem
Technické parametry vozů T2 v Ústí n. L. (1960-70)
délka přes spřáhla 15 200 mm
délka vozové skříně 14 000 mm
šířka vozové skříně 2 500 mm
výška vozové skříně 3 050 mm
počet náprav 4
vzdálenost otočných čepů 6 400 mm
rozvor náprav 1 900 mm
průměr kol 640 mm
hmotnost vozu 18 100 kg
počet míst k sezení/stání 27/77 osob
max. obsaditelnost 156 osob
výkon motorů (hodinový) 4 x 44 kW
(1963/64 snížen na) (4 x 36,7 kW)
jmenovité napětí 600 Vss
Stejně tak se dělo i s vozem e.č. 152, který byl takto odstaven v Předlické vozovně až do roku 1971, konkrétně 13. března, kdy byl vagónován na nádraží Ústí nad Labem - západ a následně převezen do Ostravy, kde obdržel e.č. 594 a až do roku 1985 zde byl provozován zřejmě bez větších úprav. Bohužel tato doba je autorovi tohoto pojednání zahalena tajemstvím, tj. žádné informace ani foto o provozu tohoto vozu nejsou dostupné. Rokem 1985 se datuje zásadní změna jak ve výzbroji tak i ve vnějším vzhledu vozu, která spočívala v modernizaci na T2R. Ještě 10 let, takto vybaven brázdí ostravské koleje, aby v roce 1995 zamířil zpět na sever Čech. Není to však domů do Ústí (tou dobou už šestým rokem obsazeno trolejbusy), ale do nepříliš vzdáleného Liberce jako e.č 21/III. I když v tomto městě začíná probíhat přestavba tratí na rozchod 1435mm vrací se na svůj původní rozchod 1000 mm.
Závěrem tohoto pojednání je nutno zmínit i původní ústecký vůz T2 e.č. 153, který se ještě počátkem roku pohyboval na meziměstské trati Liberec - Jablonec, spolu se svým "dvojčetem" - vozem e.č. 24. Vzhledem k obnově vozového parku v Liberci tento vůz ukončil svou pouť po severočeských kolejích po 42 letech v dubnu 2004.

Stav - únor 2007

Tramvaj T2 e.č. 152 definitivně v Ústí nad Labem
(28.2.2007, Petr Ježek)
Pohnutá historie ústeckých tramvají měla dnes další pokračování. Poslední vůz v pravidelném provozu, který byl vyřazen před třemi lety v Liberci byl původně odkoupen soukromou osobou. Měl sloužit na střekovském nábřeží jako restaurace spolu s bývalým vozem e.č. 98. Jelikož z tohoto záměru zřejmě sešlo, odkoupil vůz ústecký DP. K přesunu vozu mezi Libercem a Ústím nad Labem došlo dnes, kdy se vůz libereckého e.č. 21 ocitl opět na půdě ústecké vozovny v Předlicích. Ta byla původně určena pro tramvaje (a částečně i pro nerealizovaný projekt trolejbusů). Je 8. březen 2007 a po 36 letech je opět v Ústí nad Labem zcela funkční tramvaj.
Odjezd z Liberce...
Příjezd do Ústí nad Labem...

Stav - duben 2008

Tramvaj T2 e.č. 152 v předlické vozovně
Z počatku to vypadalo velice nadějně, nad vozem vyrostla dokonce ochranná střecha.

Stav - říjen 2010

Tramvaj T2 e.č. 152 v předlické vozovně
Jak vypadala "tédvojka" v říjnu roku 2010 lze shlédnout na fotografiích z diskuzního fóra na K-reportu. Střecha je pryč, vůz pomalu chátrá.

Stav - srpen 2011

Tramvaj T2 e.č. 152 v předlické vozovně
Fotografie, upozorňující na neutěšený stav vozidla, lze vidět na jedné z aktualizací.

Stav - březen 2012

Tramvaj T2 e.č. 152 v předlické vozovně
Poslední fotografie, dokumentující současný stav tohoto vozidla, lze shlédnout zde, anebo také zde.

Stav - únor 2014

Tramvaj T2 e.č. 152 v předlické vozovně
Poslední aktivity, které v vznikly kolem tohoto vozidla, lze shlédnout zde, anebo také zde.
Diskuze k poslednímu odkazu, kde se objevila spousta názorů, se rozpoutala na K-reportu -> viz: zde a níže.


© 2004-2014 Ústecké tramvaje - všechna práva vyhrazena, šíření materiálů pouze se souhlasem autora!
::Úvod ::Redakce ::Kontakt