ÚSTECKÉ TRAMVAJE
Historie ústeckých tramvají - příloha dopravního portálu ČNDS
TRAMVAJE.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústecká bovera ev.č. 93 - motorový vůz mnoha tváří

Tramvajím tohoto typu jsme se na těchto stránkách věnovali již několikrát. V té dnešní si odhalíme historii motorového vozu evidenčního čísla 93, který jako jeden z mála vozů ústeckého provozu několikrát podstatně změnil svou podobu - svou tvář. Od počátečního klasického civilního vzhledu přes úpravu na tzv. Pionýrku až k přeměně v tramvaj reklamní.
Jak již bylo napsáno, této řadě tramvají z přelomu dvacátých a třicátých let od pražského výrobce RINGHOFFER byly již věnovány aktualizace o vozu evid.č. 78, dále o vozu evid.č. 98 a zmínku najdete i v aktualizaci o vracích ústeckých tramvajích.
Takže dnes vynecháme veškerá technická a další data, která lze najít na již zmiňovaných odkazech a tu dnešní stránku pojmeme hlavně jako takové fotografické album, kde je více obrázků jak textu.

No a na začátek tedy tvář číslo jedna, kdy se jedná o klasický vzhled "civilní" tramvaje.

Bohužel, více fotografií tohoto motorového vozu evid. čísla 93 v této civilní podobě se mi nepodařilo objevit.

Doplnění ze dne 8.12.2012
Podařilo se mi na internetové aukci E-bay objevit a odkoupit kvalitnější variantu prostřední fotografie z hořejší řady.

Doplnění ze dne 8.12.2012
... a aby byl přehled fotografií MV93 kompletní, tak ještě jedno doplnění o fotografii tohoto vozu již jednou zvěřejněnou v letošním "úvodním fotu" ...

Další etapou provozu a novou tváří tohoto vozu se stala přeměna na tramvaj určenou pro děti a mládež, na tzv. Pionýrku.
Z této etapy se zachovalo poměrně dost fotografií jak z předlické vozovny, tak z oblasti u hlavní pošty.

Pionýrka prvomájová - s touto propagační úlohou jsme se měli možnost již setkat v aktualizaci věnované právě ústeckým tramvajím v souvislosti s oslavami tohoto svátku. Klikněte si na odkaz pro další informace.

Doplnění ze dne 8.12.2012
I v tomto doplnění se můžete přesvědčit o tom, že neusínám na vavřínech a neustále sháním a také nacházím nové a krásné fotografie - tentokrát z oblasti před hlavním nádražím.

Doplnění ze dne 11.1.2018
... a hle, je tu další foto, tentokrát zavítala Pionýrka do vozovny v areálu Městských lázní.

No a tu poslední tvář získal tento vůz koncem šedesátých let, kdy se z něj stala tramvaj reklamní. Jak možno z přiložených fotografií zjistit, tak i zde docházelo k podstatným změnám vzhledu postupným přidáváním různých upoutávek na tehdejší firmy a jejich zboží, až tímto vývojem došlo ke vzniku "jednosměrné" tramvaje, kdy se i zadní čelo stalo místem pro reklamní panel.

Jediná fotografie, která je redakci známá, kdy tento motorový vůz evid. č. 93 plní úlohu reklamní tramvaje - tudíž projíždí městem a propaguje tehdejší výrobky. Znáte další fotografie?

Doplněno 25. prosince 2010

Tak ta minulá fotografie nebyla jediná, jak vidno, existuje jich přece jenom víc ...

Doplněno 29. června 2013

... což toto doplnění o nově získané fotografie pouze potvrzuje ...

Závěrem lze pouze konstatovat, že životní pouť tohoto vozu na ústeckých kolejích byla úředně ukončena v roce 1969, další osudy jejího zániku nejsou redakci známy. Jsou snad někomu z vás známé další informace k tomuto vozu? Ozvěte se na našem diskuzním fóru.


© 2004-2018 Ústecké tramvaje - všechna práva vyhrazena, šíření materiálů pouze se souhlasem autora!
::Úvod ::Redakce ::Kontakt