ÚSTECKÉ TRAMVAJE
Historie ústeckých tramvají - příloha dopravního portálu ČNDS
TRAMVAJE.USTECKETRAMVAJE.COM
Zimní příběh

S následující fotografií jste se setkali již jednou v jedné ze starších aktualizaci o telnické trati. Zřejmě na nikoho z vás, čtenáře tehdejší aktualizace, nezapůsobila natolik, jako na pana Ing. Václava Šimůnka, kterého inspirovala k vytvoření příběhu, který se tehdy na této trati klidně mohl odehrát. Některá fota mají takovou vypovídací hodnotu, že se dá kolem nich vytvořit minipříběh událostí. A příkladem je právě tato fotografie.
A jak to dopadlo? Však posuďte sami.

V podkrušnohoří udeřila sněhová vánice. Na zvlněném terénu mezi Varvažovem a Podhořím se udržoval provoz jen s obtížemi. "Černá můra" jako sněhový pluh si razila cestu závějemi a uvízla. K tomu ještě sněhová vichřice způsobila, že kolem zablokovaného vozu se vytvořila ohromná návěj. Při uvíznutí se přepálila trolej, jelikož řidič zřejmě pustil kontrolér na jízdu bez odporů a vůz se přitom nehnul z místa. K místu nehody z Telnice později dorazila souprava, která též uvízla. Mezitím se počasí uklidnilo, jen závěje zůstaly. V této chvíli byla pořízeno dokumentační foto, žebřík a "hupcuk" se staly pomůckami, kterými se napínala trolej. Je vidět již nastavená a napnutá trolej (ještě s hupcukem) a ručně odházený sníh kolem uvízlých vozů. Dokonce i spojené vozy kousek couvly, aby přetržené místo bylo mimo pantograf.
Zaměstnanci již jen pózují pro fotografa. Z množství odházeného sněhu je zřejmé, že uvolňování vozů muselo trvat dost dlouho. Následně zpětným chodem soupravy vytáhli sněhový pluh ze závěje mimo místo nehody, aby se trať dala celá vyčistit.
Dorozumívání s měnírnou v té době teoreticky bylo možné pomocí telefonních drátů vedoucích podél trati, na které se provizorně připojilo telefonní sluchátko. Vzpomínáte si na pány se sluchátkem a stoupacími železy na sloupech ?

Tolik tedy smyšlený příběh, který se klidně jednoho zimního dne mohl na telnické trati odehrát. Tak, co vy na to? Inspiroval vás někdy pouhý obrázek k podobným "tramvajovým" myšlenkám? Zkuste se o ně s námi podělit.
Autorovi dnešního příběhu redakce děkuje za zaslání.

::Úvod ::Redakce ::Kontakt