ÚSTECKÉ TRAMVAJE
Historie ústeckých tramvají - příloha dopravního portálu ČNDS
TRAMVAJE.USTECKETRAMVAJE.COM
Výročí ukončení provozu
Posledního prosince roku 1955 byla zrušena jedna z nejhezčích tratí ústeckých drah, a to trať na Telnici. V roce 2005 si připomínáme 50 let od zrušení provozu. Pojďme si trochu popsat tuto trať a nahlédnout na pár fotografiích, kudy vůbec tato trať projížděla.

Trať se začala stavět od března 1911 a od Nového roku 1912 byl i zahájen provoz. Tato trať se stala nejdelší v síti ústeckých tramvají a byla napojena na již provozovaný úsek Bukov - Hlavní pošta. Z Bukova byla trať vystavěna přes Všebořice, Podhoří, Dělouš, Varvažov a ukončena byla u hranic obce Telnice. Koleje byly vystavěny většinou na levé straně (ve směru od centra).
V úseku Bukov - cca zastávka Na kohoutě byly koleje položeny v pravé části vozovky, další úsek až do Varvažova k pomníku vedly v levé části vozovnky. V úseku mezi Všebořicemi a Varvažovem u pomníku je krajina zcela změněna povrchovou těžbou a taktéž obce, ležící v tomto úseku byly zlikvidovány. V úseku mezi Varvažovem u pomníku až Telnicí byly koleje položeny v pravé části dnešní silnice. Ukončení trati bylo pod nádražím výhybnou. Konečná Telnice ležela v nadmořské výšce 352,18 m.n.m.
Pro zahájení provozu na nové trati byly objednány i první čtyři vlečné vozy označeny římskými číslicemi. Přes počáteční problémy, které provázely zahájení provozu se postupně stávala velice oblíbenou a ústečané ji využívaly hlavně o nedělích na výlety do podkrušnohoří.

Zastávky, které leželi na nové trati (uvedeny pouze české názvy):
Hlavní pošta - Schmeykalova - Městské lázně - Mengsova - Ulice Dr. Weise - Městský park - Křížový most - Gabelsbergerova - Cottage - Beethovenova - Kuřecí schody - Westphalenova - Vodárna - Bukov - Wallerův kopec - Kohout - Všebořice - Habrovice - Dělouš - Úžín - Varvažov - Varvažov náves - Pomníky - Finze - Telnice malodráha.
Celková délka nového úseku byla 7 km a celá linka z centra pak měřila necelých 11 km. Interval na lince byl nepravidelný v rozmezí 30 až 60 minut - viz jízdní řády.

Se zahájením první světové války byly dočasně zrušeny některé zastávky a také byla zprovozněna doprava nákladní. Od roku 1915 bylo uhlí překládáno v zastávce Pomníky, od roku 1917 pak byla i zřízena první vlečka do dolu Gustav. Po skončení války opět narůstala frenkvence na této trati a zároveň byla i zahájena výstavba smyčky Telnice (dokončena roku 1927). Od roku 1932 byla trať postupně přestavována a původní koleje byly vyměňovány za hlavové. Při těchto úpravách se taktéž postupně trať oddělovala od souběžné silnice na vlastní těleso.
Po skončení druhé světové války, kdy se postupně vylidňovaly podhosrké vesnice (vystěhování německých obyvatel) vedly k poklesu frekvenci na této trati. S touto tratí je pak spojeno smutné prvenství, kdy se dne 13.7.1947 na Bukově stalo největší tramvajové neštěstí viz: samostatná stránka S ubývající frekvencí a zrušením nákladní dopravy bylo rozhodnuto, že trať se k 31.12.1955 zruší bez náhrady. Důvodem zastavení provozu byl celkově zanedbaný kolejový svršek a taktéž úvahy nad otevřením uhelného dolu mezi Varvažovem a Všebořice.Doplnění ze dne 7.1.2012

Před několika dny jsme mohli oslavit kulaté výročí otevření jedné z nejhezčích ústeckých tramvajových tratí - jedná se o sté výročí a linku číslo 1 do Telnice. Současně si lze připomenout i to smutnější výročí, tedy zánik této trati.
Věnujme se dnes úzkému tématu z této trati, a to tramvajovým posádkám, pracovníkům a zaměstnancům tehdejšího dopravního podniku, kteří zajišťovali provoz na této lince a z jejichž činnosti se zachovaly alespoň nějaké snímky. Jeden z těchto snímků byl již zveřejněn v horní polovině této stránky, ostatní fotografie následují ...Pro úplnost přidám ještě fotografie zaměstnanců a tramvajových posádek na telnické trati z jiných aktualizací - ze stránky o ústeckých tramvajových reklamách či ze stránky o trolejových věžích.
Doplnění ze dne 3.1.2014Zahájení provozu dne 1.1.1912

Doplnění ze dne 1.1.2016Pohlednice z roku 1912

Doplnění ze dne 1.1.2017

Pokud někdo z vás bude k uvedeným fotografiím vědět více (datum pořízení, jmého autora či někoho z řidičů či průvodčích), dejte vědět do redakce, údaje budou doplněny. Totéž platí i v případě, pokud někdo vlastní materiály k doplnění zveřejněných aktualizací či fotografie v lepší kvalitě. Předem děkuji.


© 2004-2017 Ústecké tramvaje - všechna práva vyhrazena, šíření materiálů pouze se souhlasem autora!
::Úvod ::Redakce ::Kontakt