ÚSTECKÉ TRAMVAJE
Historie ústeckých tramvají - příloha dopravního portálu ČNDS
TRAMVAJE.USTECKETRAMVAJE.COM
Záhadná fotografie

S fotografií, o které bude dnes řeč, jste se již měli možnost setkat i v jedné z minulých aktualizací, konkrétně coby "péefkou" č.07.
Obrátil se na mě pražský kolega s dotazem, jakpak že to bylo se zjednosměrněným motorovým vozem 6MT evid. č. 109. Kouká prý na starou fotografii tohoto vozu v oblasti Kanonu mezi Krásným Březnem a Neštěmicemi (o této oblasti viz více i zde) a přijde mu to nějaké divné. Vyhledal jsem tedy ve svém archivu zmíněnou fotografii a následně došlo k výměně několika zpráv, kdy jsme každý mluvili o něčem jiném. Až když jsme si navzájem naše fotografie vyměnili, abychom toho druhého přesvědčili o správnosti svých slov, došlo k vyjasnění celé situace a zároveň i k velikému údivu.

Zde je fotografie z jednoho stolního kalendáře, na kterou se díval kolega v Praze a na které se mu nezdálo ono zjednosměrnění tohoto motorového vozu. Nutno podotknout, že oprávněně.

No a já jsem zase popisoval zmíněný vůz z této fotografie. Už vidíte, k čemu došlo na té předchozí fotografii, uveřejněné v jistém kalendáři?

Ano, došlo zde ke stranovému převrácení fotografie. Toto se snadno stane, pokud třeba dostanete do rukou naprosto neznámý negativ, ze kterého exponujete či skenujete snímky a nemáte žádnou možnost ověření správnosti jejich stranového převrácení. Ale v tomto případě a na tomto snímku je uvedeno jak evidenční číslo vozu 109, tak i nápis nad oknem řidiče, že se jedná o zkušební jízdu. Takže ke kamufláži došlo úmyslně, ale proč? Proč si autor situaci takto komplikoval a proč jednoduše nepoužil původní snímek? Autor musel oba tyto nápisy překopírovat do převráceného snímku a tím vytvořit naprosto nepřirozenou variantu zjednosměrného motorového vozu, vhodného tak pro provoz v Anglii. Třeba autor sháněl do kalendáře nějaké dosud neznámé a nezveřejněné fotografie, třeba za takové byla prémie?

Jako důkaz správnosti mého tvrzení jsou i další snímky ze stejného dne, které dokazují mou verzi.

Podle zkratky (JA) na konci textu v uvedeném výseku z kalendáře jde o iniciály autora či vlastníka snímku a tím by měl být pan Josef Karlovský. Docela by mě historie a důvody vzniku tohoto snímku zajímaly. A vás? Jaký máte na tuto věc názor? Napište na naše DF!

© 2004-2009 Ústecké tramvaje - všechna práva vyhrazena, šíření materiálů pouze se souhlasem autora!
::Úvod ::Redakce ::Kontakt