ÚSTECKÉ TRAMVAJE
Historie ústeckých tramvají - příloha dopravního portálu ČNDS
TRAMVAJE.USTECKETRAMVAJE.COM
Historické památky na tramvajový provoz v Ústí nad Labem
Připravil Jiří Šich - srpen 2007
Další z důležitých a dlouhodobých aktivit tramvajové redakce ČNDS, stejně tak jako bylo zřízení pomníku k 60. výročí tramvajového neštěstí na Bukově, je záchrana historických památek na tramvajový provoz v Ústí nad Labem. Konkrétně se jedná o záchranu kotevních háků a litinových rozet pro uchycení tramvajových trolejí na budově muzea, hned vedle divadla v centru města. V těchto dnech tomu je přesně jeden rok, co vznikl první impuls k této věci, a to ze strany ČNDS. Seznamte se na přiložených dokumentech s korespondencí, která již loňského roku proběhla mezi ČNDS a vedením muzea. Jedná se o:

1. Dopis ČNDS na adresu muzea ze dne 8.8.2006 včetně tří obrazových příloh
2. Odpověď vedení muzea ze dne 24.11.2006
3. Závěr
4. Výsledek - znovuotevření zrekonstruovaného muzea v roce 2011

Add. 1
Original Message -----
From: "Petr Ježek - ČNDS"
To: Muzeum
Cc: Jiří Matějka
Sent: Tuesday, August 08, 2006 9:26 PM
Subject: žádost - pozůstatky ústeckých tramvají na budově muzea

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
Ústí nad Labem – centrum
400 01
Věc: Záchrana památek na ústecké tramvaje

Vážení, obracím se na vás jako předseda ČNDS, o.s. se žádostí o záchranu celkem čtyř starých litinových rozet a pěti háků, které kdysi sloužily k uchycení tramvajových trolejí a které se v současné době stále nacházejí na budově ústeckého muzea – foto + historické plánky z roku 1914 a 1931 viz příloha. Nyní se muzeum stěhuje do náhradních prostorů a do budoucna se chystá rozsáhlá oprava a rekonstrukce celé této budovy, jejíž součástí bude jistě i úprava vnějšího vzhledu vytvořením nové fasády. Máme obavu, že právě touto opravou dojde k odstranění těchto rozet a háků, tedy alespoň těch, které jsou již dnes „mimo provoz“. Ta poslední rozeta na rohu s Brněnskou ulicí je jistou, dnes zájemci o městskou hromadnou dopravu hojně fotografovanou raritou – dodnes totiž stále slouží jako držák troleje, dnes však trolejbusové.
Apelujeme na záchranu těchto, dnes jistě vzácných památek (alespoň pro nás tramvajové nadšence) na již zaniklé ústecké tramvaje a navrhujeme následující řešení:
a) ponechat uvedené rozety a háky jako němé svědky tramvajového provozu v UL na původním místě i po opravě a po vytvoření nové fasády
b) v případě odstranění těchto rozet (prosíme o opatrnost při této činnosti) a háků (žádáme o vyjmutí celých háků ze zdi, nejenom jejich odříznutí) požadujeme jejich předání do vlastnictví ČNDS, o.s., které zajistí jejich záchranu, úpravu do původního stavu a uložení k dalším historicky cenným materiálům a dokumentům, vztahujícím se k tomuto tématu, které již ČNDS vlastní (viz např. zaslané plánky) – v žádném případě se tyto nestanou předmětem komerčního využití
c) v případě odstranění těchto rozet a háků a ponechání těchto v majetku muzea, požadujeme alespoň jejich zapůjčení k možnosti zdokumentování.

To, že historie tramvají v UL má stále své fandy a stále budí zaslouženou pozornost a opravdový zájem svědčí i návštěvnost na našem internetovém portálu www.ustecketramvaje.com s průměrnou denní sledovaností 250-300 přístupů a ve zvláštní sekci, určené výlučně bývalým ústeckým tramvajím (http://tramvaje.ustecketramvaje.com/ ), se pravidelně již od roku 2003 zabýváme bádáním po historií tohoto tramvajového provozu, který byl bohužel v roce 1970 zrušen. V poslední době téměř týdenní aktualizace stránek stále přinášejí nové poznatky o tomto tématu. Při dalším řešení této otázky se lze také obracet na člena ústecké redakce našich stránek a člena ČNDS pana Jiřího Šicha (jiri.sich@ustecketramvaje.com), který je také iniciátorem této akce a který bude tuto záležitost nadále sledovat a řešit. Doufáme, že naší prosbě vyjdete vstříc a že jak současní, tak i budoucí tramvajoví nadšenci a příznivci nepřijdou o jedny z posledních památek na tramvajový provoz v našem městě, jako tomu, bohužel, bylo v době nedávno minulé v podobě zmizení několika bývalých tramvajových sloupů. Věříme, že ve vaší odpovědi na tuto naší prosbu najdeme slova pochopení a že vedení muzea udělá v této záležitosti vstřícný krok. Vždyť muzeum je zde pro to, aby uchovávalo a novým generacím připomínalo minulost a považujeme za téměř ideální, pokud tomu tak může být přímo na budově muzea.
S pozdravem
Petr Ježek
předseda ČNDS, o.s.

Obrazové přílohy (obrázky byly upraveny z důvodu čitelnosti na monitoru - omluvte prosím sníženou kvalitu):
Add. 2
Petr Ježek předseda ČNDS www.cnds.cz -----Original Message-----
From: Jiří Matějka
Sent: Friday, November 24, 2006 11:27 AM
To: Petr Ježek - ČNDS
Subject: Re: žádost - pozůstatky ústeckých tramvají na budově muzea

Vážený pane Ježku,
omlouvám se za opožděnou odpověď na Vaši žádost o záchranu památek na ústecké tramvaje.Důvodů toho zpoždění bylo několik,ale také jsme tu záležitost dočasně tak trochu odsunuli stranou,jelikož stavební práce na budově muzea dosud nezačaly a termín jejich započetí zatím neznáme.Jinak samozřejmě se záchranou uvedených předmětů počítáme.Po konzultaci se stavební firmou pravděpodobně necháme trolejové úchyty vyjmout k muzejní konzervaci a pak znovu osadit na původní místa.To by byla také příležitost i pro Vaši detailní dokumentaci. Ještě jednou se omlouvám a přeji Vám hodně úspěchů a radosti ve Vaší záslužné práci.
S pozdravem
Jiří Matějka
kurátor technických sbírek

Add. 3
Jak již bylo řečeno, v dnešní době je tomu již rok, co bylo muzeum vyklizeno a přemístěno do náhradních prostorů, ale s opravami budovy se doposud ještě nezačalo. Snad dosud ani není jasné, zda se muzeum do této budovy vrátí, byl zveřejněn návrh na zřízení luxusního hotelu z této rozsáhlé historické budovy, další z návrhů je k muzeu připojit i knihovnu. Možná existují i další návrhy, podstatné však je, že se dosud stále nic neděje. Doufejme, že k rekonstrukci této dominantní budovy dojde v co nejbližší době a že bude dodrženo dané slovo, a město nepřijde o tyto již tak vzácné památky. Redakce průběžně sleduje stav věcí a hlídá, zda jmenované památky jsou na svých místech. Tímto apeluje i na veřejnost a přátele ústeckých tramvají s prosbou, aby při sebemenší změně ihned informovali na stránkách ČNDS.

Add. 4
Slavnostním znovuotevřením budovy muzea dne 30.6.2011 začala nová epocha této instituce. Po mnohaleté rekonstrukci této historické stavby vznikla vedle ústeckého divadla honosná a reprezentativní budova, která svým novým vzhledem jistě přispěje ke zvýraznění centra města a potěší spoustu návštěvníků jak samotného muzea, tak alespoň blízkého Lidického náměstí.
Koho však ukončená přestavba a způsob rekonstrukce muzea moc nepotěší, budou nadšenci a příznivci ÚT, a to především kvůli odstranění několika památek na zrušený tramvajový provoz v tomto městě. Již před pěti lety bylo vedení muzea kontaktováno (viz výše) s prosbou na záchranu tramvajových památek - litinových rozet a háků k připevnění vrchního trolejového vedení, které se nacházely přímo na budově muzea. Bohužel, ze na obrázku znázorněných artefaktů, které připomínají bývalý tramvajový provoz v Ústí nad Labem, byla většina odstraněna. Pouze dvě rozety a jeden hák "přežily" tuto rozsáhlou rekonstrukci budovy ústeckého muzea.
Nechce se mi věřit, že až nyní, po ukončení prací a slavnostním otevření, budou tyto jednotlivé předměty vráceny zpět na svá místa tak, jak bylo naznačeno v odpovědi na dopis ČNDS vedením muzea před několika lety - tedy, že, citace: "po konzultaci se stavební firmou pravděpodobně necháme trolejové úchyty vyjmout k muzejní konzervaci a pak znovu osadit na původní místa."

Jaký je váš názor k této problematice? Napište na naše DF!

Muzeum po rekonstrukci v roce 2011.

© 2004-2011 Ústecké tramvaje - všechna práva vyhrazena, šíření materiálů pouze se souhlasem autora!