ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Z Teplic k hranicím aneb do Krušných hor přímo i oklikou

Linka 580530, Osek, náměstí - Dlouhé Louky, kterou nově od 1.7. 2007 provozuje Dopravní podnik Ústeckého kraje částečně "zalepuje" mezeru cyklobusu po zastaveném provozu na lince 580550 na Moldavu a zároveň rozšiřuje možnosti cyklistů z jiných směrů. Linka totiž nevyjíždí přímo z Teplic, ale až z Oseka takže si výletníci musí trochu přivstat a vyrazit na cestu dříve. Provoz zajišťuje jeden pár spojů, který vyveze z Oseka na Dlouhé Louky.
I když se může zdát možná nelogické zavádět cyklobus mimo větší města má spoj smysl, protože Osek je pro aktivní cyklisty dostupný jak z Teplic tak ještě výhodnější pro cyklisty z Litvínova a spoj o délce 9 km plní funkci všech cyklobusů v Krušných horách - vytáhne cestující na hřebeny.
Z Dlouhé louky lze pak pokračovat po cyklotrase číslo 3011 směrem na Moldavu s napojením na "Krušnohorskou magistrálu" směrem na vodní nádrž Fláje či na Cínovec a dále.

Dá se říci, že cyklobus tak částečně oživil provoz na lince 580530 Duchcov, kino - Dlouhá Louka byť z její trasy a zastávek zbylo pouze torzo jednoho páru spojů s nástupní a výstupní zastávkou a jízdní dobou 15 minut. Pro cyklistiku je však tento spoj smysluplný.
Linkou MHD číslo 31, Teplice, Hlavní nádraží - Cínovec, České pomezí, kterou provozuje Dopravní podnik Teplice s.r.o. se dopravíte okamžitým stoupáním vysoko až na hranici Ústeckého kraje a Svobodného státu Sasko (CZ/D) odkud máte hned několik atraktivních možností na další cíl své cesty. Po Krušnohorské magistrále směrem k Moldavě nebo na druhou stranu ke Komáří vížce a na Děčínsko, případně lze zvolit jinou trasu a to směrem k Altenberku a oklikou se vrátit přes Fojtovice.

Cyklobus je v provozu již od roku 2001 a jedná se o velmi oblíbený spoj. V provozu je o sobotách a nedělích s 2 páry spojů, které zajišťuje městská Karosa B732 s vlekem na jízdní kola.

Výhodou linky je především logičnost trasy, kdy splňuje to zásadní - rychlé spojení z centra města na hřebeny hor, kdy během 25 minut překoná 14 km stoupání přes Dubí po známé E-55 z motoristické statistiky známé nehodami kamionů nezvládajících vysoké převýšení při klesání.
Jako určitou nevýhodu lze označit výši jízdného, která je však nezbytná pro zabezpeční provozu linky. Na lince č.31 neplatí běžný tarif, ale platí se 20,- Kč za osobu a 20,- Kč za jízdní kolo. Dále je potřeba si připravit drobné na odbavovací systém MHD Teplice (do pokladny) a nebo mít čipovou kartu nabitou i jako elektronickou peněženku.

Linka by podle jízdního řádu měla být v provozu od 1.května 2007 což v praxi znamená, že první spoje vyjedou až v sobotu 5. května.
"Dnes již vzpomínka" na linku 580550, Teplice, AN - Dubí - Hrob, Mlýny - Mikulov - Nové Město - Moldava, kterou provozoval Dopravní podnik Ústeckého kraje z autobusového nádraží a cílem cesty je Moldava což je výhodný bod pro přehraniční cesty do Saska a nebo na přehradu Fláje. Lze však zvolit i opačnou trasu směrem k Cínovci, kde si však ihned vyzkoušíte své fyzické schopnosti ve zvládání převýšení.

Doprava byla zajištěna Ekobusem s vlekem na jízdní kola a hlavní atraktivností linky byl jednak její směr nabízející cyklistům z Teplic nepokrytou část Krušných hor a též možnost využít nácestných zastávek z několika výškově rozdílných bodů výchozích pro začátek cesty. To samé platí i pro případ, že jste již na cestě a chcete některou z nácestných zastávek použít pro nástup (linka se dotýka několika cyklotras).

Cyklisty však letos nepotěší skutečnost, že i tato linka se nakonec stala obětí loňské dopravní krize. Provoz začal 2. června, ale jak potvrdil dopravce jen o pár dní později od 10.6. 2007 byl její provoz prakticky zastaven. Bude se bezesporu jednat o cyklobus s nejkratší sezónou, která pravděpodobně v historii cyklobusů v ČR nemá obdobu - jelo se pouze 3 dny.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt