ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRU®ENÍ
Autobusová doprava s.r.o. - Podbořany

Tento dopravce obsluhuje linky číslo:

Linka 562742 - ®atec-Měcholupy-Velká Černoc-Kounov
Linka 562743 - ®atec-Louny-Řevničov-Praha
Linka 562745 - ®atec-Podbořany-Lubenec-Karlovy Vary
Linka 562763 - Podbořany-Měcholupy-®eleč
Linka 562764 - Podbořany-Velká Černoc
Linka 562765 - Podbořany-Jesenice-Kralovice
Linka 562768 - Podbořany-Kryry-Lubenec-Blatno
Linka 562769 - Petrohrad-Kryry-Podbořany-®atec-Louny
Linka 562771 - Podbořany-®atec-Chomutov
Linka 562772 - Podbořany-Kryry-Bílenec-Běsno
Linka 562774 - Podbořany-Vrbička-Valeč-Lubenec-Petrohrad-Blatno-Nepomyąl
Linka 562776 - Podbořany-Krásný Dvůr-Nepomyąl-Dvérce
Linka 562778 - Podbořany-Podbořanský Rohozec
ČNDS - Autobusová doprava v Ústeckém kraji, Autobusová doprava Podbořany