ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Autobusová doprava v Ústeckém kraji

Rozdělení dopravy ZDO v Ústeckém kraji dle oblastí:

Oblast Bílinsko - Dopravní podnik města Mostu a Litvínova
Oblast České středohoří – východ - ČSAD Semily, a.s.
Oblast České středohoří – západ - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.
Oblast Děčínsko – východ - Dopravní podnik města Děčína a.s.
Oblast Děčínsko – západ - Dopravní podnik města Děčína a.s.
Oblast Dolní Poohří - ČSAD Slaný, a.s.
Oblast Chomutovsko - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.
Oblast Jirkovsko - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.
Oblast Krušné hory – Chomutovsko - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.
Oblast Kadaň – Žatec - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.
Oblast Litvínovsko - Autobusy KAVKA, a.s.
Oblast Lounsko – jih - DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Oblast Lounsko – východ - DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Oblast Lounsko-západ - BusMat plus s.r.o.
Oblast Mostecká pánev - DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Oblast Podbořansko - Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Oblast Podbořany – Žatec - Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Oblast Příměstská oblast Most a Litvínov - DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Oblast Příměstská oblast Teplice - DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE s.r.o.
Oblast Příměstská oblast Ústí nad Labem - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Oblast Šluknovsko - ČSAD Semily, a.s.
Oblast Štětsko - ČSAD Slaný, a.s.
Oblast Ústecko – sever - ČSAD Semily
Oblast Vejprty – Kadaň - Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Plánované změny v dopravě
(29.11.2008, zdroj Ústecký kraj; aktualizováno)
Na stránkách věnovaných Základní dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji se postupně objevují informace o plánovaných změnách v jednotlivých oblastech. Aktuální informace by měli být dostupné na webu: http://doprava.kr-ustecky.cz . Přehled změn bude postupně doplňován.
Přehled změn v oblastech Děčínsko východ, západ. (PDF)
Přehled změn v oblastech Lounska, Žatecka, Chomutovska. (PDF)
Přehled změn v oblasti Šluknosvko. (PDF)
Krajské zastupitelstvo určilo rozsah dopravní obslužnosti pro autobusy i vlaky
(08.11.2007, Ústecký kraj)
Rozsah objednané autobusové dopravy dotované krajem bude navýšen ze 14,5 milionů kilometrů na 19 milionů kilometrů. Rozhodli o tom na své 22. schůzi dne 7. listopadu 2007 krajští zastupitelé. Volení zástupci kraje hlasovali o tomto navýšení pro období let 2007 – 2014 a schválili dále seznam linek, které kraj u svých koncesních autobusových dopravců bude objednávat. „Rozsah již pamatuje na navýšení o spoje, kde autobusy nahrazují neobjednávanou vlakovou dopravu. Pro obyvatele kraje i pro náš rozpočet je to jediné možné řešení a ve většině případů jej cestující veřejnost po určitém čase přivítá. Výsledkem je totiž komfortnější doprava a více spojů, které budou náš kraj obsluhovat. V podstatě za každý neobjednaný vlak můžeme objednat dva autobusové spoje,“ konstatoval hejtman Jiří Šulc. Ten současně připomněl v diskusi, jež byla zastupiteli a občany k neobjednání vlakových spojů Ústeckým krajem u Českých drah na některých tratích v průběhu schůze vedena, že Ústecký kraj z veřejných zdrojů nemůže dotovat tzv. souběžnou dopravu: „Šanci na zachování vlakového provozu na tratích kde ji neobjednáváme má doprava, která získá dostatek cestujících nebo dotace ze soukromých zdrojů. Evropské právo krajům neumožňuje vyplácet v těchto případech dotace,“ vysvětlil hejtman. Zastupitelstvo také určovalo rozsah vlakové dopravy objednávané Ústeckým krajem u Českých drah. Jedná se o 7,35 milionů kilometrů, při úhradě prokazatelné ztráty do maximální výše 375 mil. korun. Zastupitelé dále odsouhlasili návrh, jímž Radě Ústeckého kraje uložili jednat s Českými drahami o možnosti zastavování vlaků v zastávce Sádek u Žatce. Vzhledem k termínům projednávání a schvalování jízdních řádů by k této změně mohlo dojít v březnu příštího roku.
Změny v autobusové dopravě do PZ Triangle a v oblasti Dolní Poohří
(04.10.2007, Ústecký kraj)
Průmyslová zóna Triangle
Rada Ústeckého kraje projednala 3. října 2007 změny v autobusové dopravě v oblastech Mostecká pánev a Dolní Poohří. V první oblasti dojde rozhodnutím krajské rady k 15. říjnu k dočasné redukci spojů na linkách 560733 Žatec – Most a 562720 Louny – Chomutov, zajišťované společností Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. Jedná se o spoje, které byly do jízdních řádů zavedeny kvůli dopravě zaměstnanců do závodů společností IPS Alpha Technology Europe s.r.o. a Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. Investoři v zóně si však v současnosti svoz zaměstnanců objednávají u jiné firmy, jimi placené spoje přepravují výhradně jejich zaměstnance. Rozhodnutím krajské rady budou z jízdních řádů uvedených autobusových linek vyjmuty spoje, které v podstatě jezdily ve shodných časech s touto dopravou a které zaměstnaci, dopravující se do PZ Triangle, využívali jen zřídka. Tímto rozhodnutím ušetří Ústecký kraj v tomto roce 484 tisíc korun. Představitelé kraje však dodávají, že spoje na uvedených linkách budou do jízdních řádů vráceny poté, kdy v zóně zahájí činnost další investoři a nároky na počty přepravovaných zaměstnanců vzrostou.

Oblast Dolní Poohří
Krajští radní dále projednali a schválili nový koncept obsluhy oblasti Dolní Poohří, který bude zajišťovat společnost ČSAD Slaný a.s. Společnost v této oblasti nasadí i nové vozy značky Mercedes, splňující nejpřísnější kriteria pro kulturu a ekologičnost provozu. Změny se týkají oblasti, vymezené městy Libochovice, Mšené-lázně, Budyně nad Ohří, Litoměřice a Roudnice nad Labem, některé linky zasahují až do oblasti měst Louny, Štětí a Třebenice. Projekt spočívá v úpravě zejména jízdních řádů autobusových linek, jejich vedení a návazností na drážní dopravu. Návrhy předložené radě kraje byly projednávány s obcemi v průběhu září. Na většině setkání obce s navrhovanými změnami souhlasily nebo souhlasily s menšími výhradami. Realizace změn je předpokládána k 9. 12. 2007. Jejich cílem je nabídnutí dopravní obslužnosti hrazené krajem, která bude lépe odpovídat současnému vytížení spojů a linek, spádovým přepravním proudům a s vyloučením zbytečných souběhů s dráhou. Koncept zavádí nové přestupní body z autobusů na železnici v Bohušovicích nad Ohří, Libochovicích a Peruci, jenž jsou skloubeny se skutečným jízdním řádem osobní vlakové dopravy pro rok 2008. Projednaný koncept v oblasti přinese významější posílení a pravidelný interval na nejvíce využívaných linkách, např. Litoměřice – Mšené – Lázně, nebo z Roudnice n. L. směrem na Štětí nebo Hoštku.
Jiří Šulc: Ústecký kraj nemůže dotovat souběžnou veřejnou dopravu
(27.09.2007, Ústecký kraj)
Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc se dnes setkal v Ústí nad Labem a v Mostě s novináři. V krajském městě jim představil moderní autobusy značky Mercedes společnosti ČSAD Slaný a.s., jednoho ze smluvních dopravců Ústeckého kraje, jež je bude nasazovat na linky v regionu. Tyto autobusy, splňující nevyšší ekologiickou normu EURO 5, hejtman představil také v Mostě. Po prezentaci hejtman se zástupci médií debatoval o vývoji ve veřejné dopravě dotované z krajského rozpočtu, oblíbenosti Ústeckého kraje mezi zahraničními turisty a posledními trendy, zaznamenanými ve vývoji nezaměstnanosti. Téma proměny veřejné dopravy, kdy kraj se změnou jízdního řádu 9.12. 2007 nahrazuje některé vlakové spoje vyšším počtem autobusových spojů a na páteřních tratích zvyšuje počty vlaků, bylo diskutováno nejvíce.

„Ústecký kraj se musí řídit evropským právem. Nemůžeme v trasách, kde vedle sebe vedou dva nebo více druhů dopravy, podporovat všechny. Jedinou výjimku máme právě zde, mám na mysli tramvajové spojení mezi Litvínovem a Mostem. Platí však, že stávající legislativa však krajům umožňuje podporovat pouze jeden druh a my v dohodě s obcemi zvažujeme, zda je pro danou oblast rentabilnější vlaková nebo autobusová doprava. Musíme však přihlížet i k tomu, že na regionálních tratích je osobní vlaková doprava občany využívána daleko méně než doprava autobusová. Přitom je oproti autobusové dopravě dražší, rozdíl je tak výrazný, že v podstatě jeden neobjednaný osobní vlak na regionální trati můžeme nahradit dvěma autobusovými spoji,“ konstatoval mimo Jiří Šulc.

Hejtman konstatoval, že poslední tredny ve vývoji v nezaměstnanosti ukazují, že v meziročním srovnání ubývá nezaměstnaných, avšak zvyšují se počty nezaměstnavatelných obyvatel, využívajících peněžních podpor vyplácených státem. „Chystáme společný program s českou vládou. Chceme vyplácení sociálních dávek více zefektivnit a zaměřit se na obyvatele, kteří dávky zneužívají,“ řekl hejtman Jiří Šulc, který bude o tomto projektu diskutovat s ministry Džamilou Stehlíkovou a Petrem Nečasem. Podle něj je to cesta, jak donutit práceschopné obyvatele na sociálních dávkách do zaměstnání. „Budeme se snažit postupovat velmi tvrdě a nekompromisně. Jsem přesvědčen, že se nám podaří míru nezaměstnanosti ještě více snížit,“ řekl na setkání s novináři v Mostě hejtman Jiří Šulc.

Dokumenty k tomuto tématu uveřejněné na webu Ústeckého kraje (odkaz na dokumenty):
1) - Tisková zpráva k vývoji ve veřejné dopravě (word, 582 kb)
2 - Prezentace k drážní dopravě (ppt, 0,99 Mb)  
Změny v dopravě od září
(20.08.2007, Ústecký kraj)
Teplicko a Bílinsko čekají změny v autobusové dopravě
Autobusy na lince č. 592504 Ústí nad Labem – Bohosudov – Teplice – Hostomice - Bílina zařazené do oblasti Bílinsko, které v rámci smlouvy o závazku veřejné služby v linkové autobusové dopravě zajišťuje DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., už nebudou od 2. září zajíždět do průmyslové zóny Krupka – PZ I. Tato průmyslová zóna bude totiž dopravně obsloužena spoji městské hromadné dopravy v oblasti Příměstská doprava Teplice. Současný stav provozu na této lince je pro Ústecký kraj těžko udržitelný, a proto na tento krok navazuje odstranění souběžných spojů s komerční dopravou na této trase a tím zmenšení počtu spojů v závazku veřejné služby v oblasti. Dále je pak na zmíněné lince zavedena taktová doprava, která přímo navazuje na železniční spojení tak, aby se občanům z obcí mezi Teplicemi a Bílinou zlepšila dostupnost ve směru do Mostu či Ústí nad Labem.
Rovněž bylo schváleno ukončení provozu dvou spojů z Krupky do Ústí nad Labem na lince č. 582475 Osek – Hrob – Krupka – Ústí nad Labem, které jsou fakticky zabezpečeny již zmíněnou linkou 592504. Ústecký kraj věří, že realizací této úpravy bude dopravní systém pracovat efektivněji a účelněji. Ostatní linky v oblasti Bílinska zůstávají bez podstatnějších změn.

Změna v oblasti Příměstská doprava Teplice
Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje z 1. srpna letošního roku dojde rovněž k úpravám ve vedení některých linek a spojů v oblasti Příměstská doprava Teplice. Ve spolupráci s dopravcem, jímž je DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o., byly projednány návrhy a požadavky místních samospráv a významných zaměstnavatelů v tomto regionu na zabezpečení dopravy. Důvodem je především postupné vytipování dopravních spojení, které chybějí po zavedení nového dopravního systému v této oblasti a zároveň odstranění nevyužívaných spojů. Stávající dopravní spojení na lince č. 592504 Ústí n. L. – Bohosudov – Teplice – Hostomice – Bílina, které v současnosti zabezpečuje dopravní obslužnost do Krupky - PZ I, bude od 1. září nahrazeno systémovou dopravou v oblasti, která bude maximálně efektivní a ekonomická i s ohledem na náběh výroby v ostatních výrobních závodech v Průmyslové zóně (PZ) Krupka l a PZ III. Všechny navržené změny a úpravy byly projednány s místními samosprávami a není proti nim výhrad.
Nové jízdní řády a podrobný popis změn naleznete na webových stránkách DOPRAVNÍHO PODNIKU TEPLICE, s.r.o., jízdní řády budou také cestující veřejnosti k dispozici v knižním vydání již v týdnu od 27. srpna v informační kanceláři tohoto dopravce na Benešově náměstí v Teplicích.
Změny v dopravě
(02.06.2007, Ústecký kraj)
2.6.2007
nová linka č. 512417 dopravce Dopravní podnik města Děčína, a.s. v trase Hřensko – Mezní Louka – Jetřichovice – Chřibská – Doubice – Krásná Lípa.

3.6.2007
dojde k časovému posunu spoje č. 123(+15min) na lince č. 552629 Litoměřice-Žitenice-Pohořany-Skalice.
dojde ke změně trasy spojů č. 112 a 133 na lince č. 552 628 Litoměřice-Chudoslavice-Třebušín-Dolní Týnec-Řepčice. Jedná se o zajížďku do zastávky Staňkovice,,mlýn. Dále dojde k zavedení nového sobotního spoje s odjezdem z Litoměřic,,aut.nádr. ve 14:30 hod. a příjezdem do Pohořan ve 14:41 hod. U spoje č. 122 dojde k posunu o 15 min. dříve.
dojde z technických důvodů ke zrušení některých přímých spojů Litoměřice-Ústí nad Labem na lince č. 592460 Ústí nad Labem-Malečov-Proboštov-Rýdeč-Litoměřice.
dojde k časovým posunům u spojů č. 113(+5min), 115(+10min), 118(+5min) a 120(+10min) na lince č. 592459 Ústí nad Labem-Velké Březno-Homole-Suletice-Leština.
dojde k posunu času odjezdu spoje č. 114 linky č. 562743 Žatec-Louny-Řevničov-Praha o 240 min. dříve.
dojde k několika změnám na lince č. 562742 Žatec-Měcholupy-Velká Černoc-Kounov.
dojde na lince č. 562745 Žatec-Podbořany-Lubenec-Karlovy Vary k prodloužení spoje až do Karlových Varů (úsek Libkovice,,rozc. – Karlovy Vary není hrazen z rozpočtu Ústeckého kraje). Dále bude zaveden nový spoj v trase Podbořany,,aut.nádr. – Žatec,,aut.nádr. odjezd z Podbořan ve 4:50 hod. (tento spoj není hrazen z rozpočtu Ústeckého kraje).
bude opět provozován nedělní spoj na lince č. 562768 Podbořany-Kryry-Lubenec-Blatno
budou zkráceny spoje č. 3 a 4 na lince č. 562763 Podbořany-Měcholupy-Želeč o úsek Měcholupy-Želeč.
dojde k posunu času odjezdu spoje č. 128 linky č. 552665 Libochovice – Roudnice nad Labem – Štětí,,Hněvice ze současných 14:10 hod. na 14:15 hod. ze zastávky Roudnice nad Labem,,Glazura.
budou zavedeny dva nové páry spojů na lince č. 520040 Chomutov – Údlice – Všehrdy – Velemyšleves. Tyto spoje budou končit v průmyslové zóně Triangle. Odjezdy ze zastávky Chomutov,,aut. nádr. budou v časech 7:00 hod. a 16:20 hod. a ze zastávky Staňkovice,,Triangle-Jih v časech 7:35 hod. a 16:55 hod. Spoje budou provozovány pouze v pracovní dny.
dojde na lince č. 562716 Louny-Pnětluky-Kounov k úpravě časových poloh spojů č. 101(+10min), 102(+40min), 104(+20min) a 108(-5min).
dojde k časovému posunu spoje č. 104(+5min) na lince č. 562701 Louny-Charvatce.
dojde k časovému posunu spoje č. 106(+5min) na lince č. 562736 Žatec-Postoloprty-Počerady.

10.6.2007
dojde na lince č. 575019 Most,,nádraží – Korozluky,,obecní úřad (MHD 19) k zavedení nových víkendových spojů s odjezdy z Most,,nádraží v 6:30 hod. a 18:30 hod. Odjezdy z Korozluk,,obecního úřadu v 7:15 hod. a 19:15 hod.
dojde z důvodu návaznosti k časovému posunu spoje č. 103 (+11min) na lince č. 552635 Třebušín-Liběšice-Úštěk-Vědlice-Štětí.
nový spoj na lince č. 582488 Teplice-Hostomice-Ledvice-Kostomlaty pod Milešovkou v úseku Želénky-Teplice. Odjezd Želénky 6:15 hod., příjezd Teplice 6:35 hod. Spoj pojede v pracovní dny.
dojde k několika změnám na lince č. 592504 Ústí nad Labem – Bohosudov – Teplice – Hostomice – Bílina. Jedná se především o zajištění dopravy do nové průmyslové zóny Krupka.
dojde ke zrušení spojů č. 103 a 104 na lince č. 582503 Unčín – Bohosudov – Teplice – Hostomice – Bílina a spojů č. 113, 116, 117 a 118 na lince č. 582475 Osek – Hrob – Krupka – Ústí nad Labem. Důvodem je minimální vytíženost těchto spojů.

2.7.2007
dojde k rozšíření dopravy do průmyslové zóny TRIANGLE.
dojde k rozšíření dopravy do průmyslové zóny TRIANGLE na linkách č. 560733 a 562720.

5.8.2007
bude na základě požadavku mikroregionu Koridor odkloněna trasa linky Chomutov-Sušany-Strupčice přes průmyslovou zónu v Chomutově.
bude na základě požadavku Mostecké uhelné a.s. změněna konečná zastávky linky Chomutov-Jirkov-Strupčice-Most/Holešice,důl Šverma. Spoje nebudou končit v zastávce Holešice,,důl Šverma, ale v zastávce Čepirohy,,Hrabák.

2.9.2007
změna jízdních řádů vybraných linek z důvodu objízdné trasy v obci Poplze.
ČNDS - Autobusová doprava v Ústeckém kraji