Kliknutím okno zavřete
Dresden (D) Strassenbahnmuseum - projížďky historickými tramvajemi
(Foto: 22.4. 2007, Jan Maxa)
Souprava motorového vozu Grosser Hecht e.č. 1716 (velká štika) z roku 1931 a vlečného vozu e.č. 1314 z roku 1929 po návratu z okružní jízdy a vyložení cestujících před muzeem pokračuje dále jen jedním směrem ulicí až k vjezdu do areálu vozovny. Protože výstup probíhá nejen na veřejném místě v běžném silničním provozu, ale též v místě kde manipulačně vyjíždí tramvaje na trať do běžného provozu, dohlíží nad celou akcí pracovníci muzea a jak jinak než v dobovém stejnokroji. Tramvaj poté co nabere z druhé strany cestující vyjede na trať zprava v místě, kde stojí pracovník DVB. Mimochodem úsek Trachenberge Platz – Betriebshof Trachenberge je manipulační a provoz z cestujícími se zde odehrává jen v rámci těchto akcí..