ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústí nad Labem

Knihy, brožury či publikace vydané o MHD Ústí nad Labem

V této části se pokusíme představit co nejvíce těchto materiálů, které byly vydány jak dopravce (DPmÚL) či soukromým vydavatelem.
Přehled těchto materiálů je prozatím z mé sbírky, proto budu rád za doplňující informace.

Pamětní publikace vydané Dopravním podnikem města Ústí nad Labem

Hlavními tématy těchto publikací je připomenout historii dopravy, jako celku, svým zaměstnancům případně obchodním partnerům. Každá z publikací je zvláštní v tom, že obsah je poplaten době vzniku.
Např. v publikaci k 70. letům MHD vydanou v roce 1969 se můžeme dočíst o zrušení tramvají, ale taktéž o jejich nahrazení trolejbusy, které měli v Ústí začít jezdit. Dokonce zde byl vyobrazen i tehdy nový trolejbus 9Tr.
Za to v následující publikaci z roku 1974 už informace o trolejbusech zcela chybí a je zde popsán poslední provoz tramvají při ukončení a hlavním tématem jsou samozřejmě autobusy.

Jízdní řády

Dalším zajímavým počinem bylo vydáváno několik brožurek jízdních řádů pro MHD. JR byly vydávány nepravidelně. Zde jsou některé z nich...

V současné době se jízdní řády prodávají na CD jako komplet nebo samotné listy vytištěné v informačním středisku, buď jako linkové či staniční.

Vydavatelství Wolf - Vojtěch Wolf

Některé tyto publikace byly vydány ještě jako přílohy časopisu "Ústecký dopravák", který byl vydáván nejprve jako vnitropodnikový časopis a v pozdější době byl dostupný i mimo firmu. Vývojem, který časopis proděl do dnešní doby je "Městská doprava" od stejného vydavatele.

10 let MOC systému - zde je čtenář seznámem s vývojem tarifu v ústecké MHD a přechodem od "S" provozu do MOC systému.
5 let provozu trolejbusů - souhrnně jsou zde uvedeny historické podklady zavedení trolejbusů až po současnost a provoz trolejbusů v Ústí nad Labem.
65 let městských autobusů - od počátku historie po současnost je uvedeno linkové vedení městských autobusů. Na konci je taktéž výčet vozového parku, který byl dodán do Ústí nad Labem. Další doplňující materiály byly vydány v časopise "Ústecký dopravák" - koncese k provozu městských autobusů.
Městské autobusy v Ústí nad Labem - v této publikaci se čtenář dozví o vývoji vozidel. Linkové vedení je uváděno je pro dokreslení a nebylo hlavním tématem publikace.
Tramvaje T2 v Ústí nad Labem - publikace podává obraz o provozu tramvají T2 a také jejich osudech v dalších městěch.

Ostatní vydavatelství

Dalšími vydanými tituly byly:
100 let městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem a okolí (Ivan Grisa / Miroslav Grisa) - tuto kniha byla vydána soukromou osobou a mapuje bohatou historii tramvajové dopravy v Ústí nad Labem. Doplněny jsou plánky, nákresy vozidel a dostupné informace o tratích, včetně zastávek. Dále je zde popsána historie autobusové a trolejbusové dopravy.
Tramvaje 6MT (Vydavatelství Wolf) - tato kniha je zaměřena na historii, provoz a součastnost tramvají 6MT ve všech městech, kde byla tato tramvaj provozována.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt