ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ
Ústí nad Labem

Výstavba trolejbusové trati na Střekov

Slavnostní otevření
(09.12.2007, Petr Šašek)
Dnes proběhlo slavnostní otevření trolejbusové trati na Střekov. Před desátou hodinou byl na Mírovém náměstím přistaven trolejbus Škoda 25Tr ev.č. 609. Tento trolejbus pak přejel do zastávky Krajský soud, kde byla slavnostně po projevech zástupců města, čtvrti Střekov, DP a firmy Viamont přestřižena páska. Trolejbus se poté vydal po nové trati na konečnou Střekov, Karel IV. kde byl slavnostně otevřen, opět přestřižením páskou, nový kruhový objezd sloužící zároveň jako točna pro trolejbusy. Po otevření trolejbus s hosty přejel zpět k zastávce Krajský soud, kde na všechny pozvané hosty čekalo občerstvení ve vybudovaném stanu.
Od ranního výjezdu byly na lince číslo 60 nasazeny autobusy do doby slavnostního otevření trati. První trolejbus byl nasazen v 10.52 hod. z Mírové.
Pantografické zkoušky
(22.11.2007, Petr Šašek)
Dne 22. listopadu 2007 byla provedena pantografická jízda po nové střekovské trati. Jízdu zahájil krátce po 11 hod. vůz Škoda 25Tr ev.č. 607 a projel celou trať. Při druhé jízdě se zkoušely a případně donastavily střekovské měnírny. Pro tento účel novou trať projely dva vozy Škoda 25Tr ev.č. 607 a 604.
V pátek pak proběhne kontrola elektrické části tratě a vše se připraví pro schválení DÚ. Od soboty pak bude probíhat seznámení s tratí pro všechny řidiče.
Výstavba - listopad 2007 - ulice Karla IV.
(12.11.2007, Jan Maxa)
V listopadu probíhají závěrečné práce na dokončení a předání zrekonstruované ulice Karla IV. Fotografie přibližují práce na pokládce dne 12.11.2007. Zároveň probíhají jedny z posledních prací na doupevnění trakčního vedení nové trolejbusové tratě.
Výstavba - říjen 2007 - ulice Karla IV.
(19.10.2007, Petr Ježek)
Výstavbu celé tratě v těchto dnech komplikuje stavební činnost v ulici Karla IV. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci kanalizace a tím i ulice samotné není možné natažení trolejí v poslední části cca 0,5 km dlouhého úseku. Trolejové vedení by zde mohlo bránit při pokládce finální vrstvy vozovky. Také na budoucím obratišti - nově budované kruhové křižovatce ulic Karla IV. a Ke Hradu - je velmi rušno. Toto místo se mění k nepoznání. Bylo potřeba zapustit mohutné opěrné zdi (viz. foto č. 6 a 8). Ty, vzhledem k rozšíření vozovky v tak těsném místě, budou muset odolávat tlaku zeminy ze svahu a také vysoké váze trolejbusů. Zastávky Šafaříkovo nám. a V Zeleni jsou budovány jako bezbariérové. Trolejbusové vedení je z výše uvedených důvodů prozatím nataženo v jedné stopě do prostoru mez Šafaříkovým náměstím a konečnou na Karla IV. Pro přiblížení situace zveřejňujeme záběry, které pochází ze soboty 13. října 2007. Pozoruhodné bylo, že již v 8:00 zde panoval čilý stavební ruch...
Kolize na Střekovské trati
(17.07.2007, Jan Maxa)
Stavba Střekovské trati nemá na růžích ustláno. Prodlevy stavebních firem blokujících komunikace na kterých pracovníci vrchního vedení potřebují stavět troleje či most přes silnici a železniční trať nad Setuzou, který vrchařům připravil nejedno překvapení. Jakoby si most nepřál mít na sobě troleje.
V sobotu 23.6. byla na mostě zavěšována stopa pro směr do centra. Řádně označený úsek omezující rychlost na 30 km měl své opodstatnění protože se traktor odvíjející trakční vedení spolu s věží pohyboval směrem nahoru tedy v protisměru. Ani dopravní značení ani pracovník DP v dostatečném předstihu upozorňující na činost na silnici nestačil k tomu aby se na mostě nestala dopravní nehoda. Řidič, který přibrzdil pickupa doplatil na nepozornost řidiče dodávky a byl prakticky smeten o pár metrů níže. O chvíli později málem zaplatil tentýž pracovník životem jízdu bezohledného řidiče Jeepa valícího se 70km rychlostí z kopce - naštěstí stihnul včas uskočit.
V úterý 17.7. se "vrchaři" na most opět vracejí avšak neplánovaně. Z dosud neznámých příčin došlo k poškození již zavěšeného trolejového vedení. Jednalo se o jeden vodič, ale následky jsou velkého rozsahu. Protože je úsek rozestavěný a trolej je zatím provizorně uchycena na kladkách a hácích uvolnil se vodič v délce minimálně 100 metrů (poškozený úsek začíná v zatáčce pod ZŠ na Kamenném vrchu a končí na křižovatce u Mariánského mostu) v některých místech spadnul na projíždějící auta. Napočítány byly dvě dodávky pohřební služby a dvě osobní auta. Pravděpodobným spouštědlem celé události byl jeden ze dvou tahačů převážejících nadměrný náklad avšak zatím není jasné za jakých podmínek k tomu došlo.
Příčinu závažné události lze tedy nazvat jako zatím neznámou, ale o výsledcích šetření budeme pochopitelně informovat. Pro přehled zatím nabízíme fotografie z obou událostí na mostě nad Setuzou.
První trolejová stopa na trati
(19.06.2007, Petr Ježek, foto: Petr Kocman)
Po pozvolné zimní přípravě se na jaře začaly na budoucí trolejbusové trati objevovat převěsy a výložníky na sloupech. Různobarevné sloupy tak lemují ulice již od Předmostí přes Benešův most, předmostí Mariánského mostu, Kamenný vrch až do zhruba poloviny ulice Karla IV. Zde na dolním konci finišují úpravy křižovatky (budoucí konečné) a celková rekonstrukce vozovky. O víkendu 16. - 17. června 2007 došlo k dalšímu zásadnímu posunu. Tím je zavěšení první trolejové stopy, která začíná již na ústeckém předmostí mostu E. Beneše a pokračuje až téměř k základní škole. Lze předpokládat, že v nejbližší době dojde k definitivnímu upevnění a dalšímu rozšiřování (oproti zveřejněným záběrům). V napojení na stávající trolejbusovou síť pak brání rekonstrukce druhé půlky železničního podjezdu v rámci výstavby železničního koridoru. Pro znalce ústecké MHD snad jen upozorňujeme, že došlo k výměně původních tramvajových sloupů na mostu dr. E. Beneše za nové. Ty jsou k nerozeznání ok těch původních, snad jen odlišné zbarvení sloupů naznačuje zmiňovanou výměnu (Srovnávací fotografie přiložíme v nejbližší době).
Výstavba - listopad 2006
(10.11.2006, Petr Kocman, Petr Ježek)
Výstavba trolejbusové tratě, která po 18 letech existence trolejbusů v krajské metropoli překročí řeku Labe, nabírá na obrátkách. Po dlouhých diskuzích o financích, vedení trasy, rekonstrukce želeničního podjezdu, ale i rekonstrukce samotného mostu E. Beneše, jsou stavební práce již zcela zřetelné..
Podzimní procházka po stavěné trati ZDE...
Trolejbusem na Střekov již příští rok
(06.11.2005, Petr Ježek)
Dle posledních informací začne skutečná výstavba trolejbusové tratě na Střekov již v prvních dnech příštího roku. V souvislosti s budování cyklostezky dojde k osazení dalších sloupů, které po dlouhý letech doplní nevyužité sloupy na Mariánském mostě. Trasa je plánována v původní podobě tj. přes Kamenný Vrch, Novosedlické nám. až po novou smyčku. viz. plánek. Provoz budou zajišťovat 3 měnírny (parametry zatím nejsou redakci známy). 1. bude umístěna na světelné křižovatce na Střekově, další v lokalitě Kamenný Vrch a poslední v lokalitě Novosedlické náměstí. Jako zajímavost závěrem můžeme uvést fakt, že s největší pravděpodobností dojde k využití 4 původních tramvajových sloupů na mostě Dr. Edvarda Beneše.
DISKUZE NA TOTO TÉMA ZDE...
Trolejbusy na Střekov, aneb využijme konečně prostředky EU
(26.10.2005, Jan Maxa)
Ne týdny či měsíce, ale již několik let se na veřejnosti neustále otevírá a poté opět odsouvá stavba trolejbusové trati na Střekov. Tím nejzávažnějším důvodem proč ještě trolejbusy nespojují oba břehy jsou v první řadě peníze. Projekt i stavební povolení na trať z Předmostí přes most Dr. Edvarda Beneše, sídliště Kamenný vrch, Novosedlické náměstí na Šafaříkovo náměstí jsou platné avšak náklady čítající též potřebou stavbu měníren jsou ve výši 170 mil. Kč silným protivníkem. Časy se mění a obyvatelé krajského města jsou poslední měsíce svědky probouzení „šedého města do nové životní energie“. Ne na týden či měsíc, ale několik let se bude Ústí nad Labem měnit jeho obyvatelům před očima. Ústí nad Labem splnilo podmínky pro získání úvěru od Evropské investiční banky což je instituce šitá na míru specielně pro města, regiony atd. ve státech zejména EU za účelem možnosti realizovat svůj rozvoj. Město Ústí tak získalo možnost sáhnout do úvěrového balíku čítající až 1 miliardu Kč, ze které bude v následujících letech financovat některé oblasti potřebné pro výrazný krok ve zlepšení a zatraktivnění života obyvatel města, ale i investorů mající díky pokračující stavbě D8 zájem o náš region. Nemá nyní význam rozepisovat se o všech oblastech do kterých půjdou investice z EIB, stejně tak zde není předmětem diskuze o dohadech politiků o správnosti úvěru, neboť bychom se díky blížícím volbám dostali do zcela jiné než dopravní oblasti. Každý kdo však čte denní tisk s regionální mutací si může udělat vlastní názor. Podstatné je, že již existuje seznam „Investic, na které bude úvěr využit“ a například v roce 2006 zde najdeme i financování trolejbusové tratě Střekov. Vrátím se na počátek mé úvahy a vzpomínán, kolik dlouhých let již posloucháme „trolejbusy na Střekov jezdit budou“. Teprve nyní však mám pocit, že se opravdu dočkáme. Nevyužít nabídnuté prostředky EU by totiž bylo více než jen škoda.
Do konce března město Ústí n. L. zahájí stavbu trolejbusové trati na Střekov.
(31.1.2005, Ústecký deník)
"Kdybychom tak neučinili, propadlo by stavební povolení," uvedl náměstek primátora Jana Kubata. Letošní práce na stavbě ale budou minimální, město do nich investuje jen kolem dvou milionů korun. Zároveň bude hledat možné zdroje financování, jak v rámci státu, tak i Evropské unie. "Aktualizovaný odhad ceny je 166 milonů korun bez DPH, a to si skutečně nemůžeme dovolit hradit jen z městského rozpočtu," potvrdil náměstek primátora. Prvními stavebními pracemi na střekovské trolejbusové trati budou úpravy zálivů u zastávek městské hromadné dopravy. Pokud město pro letošek žádnou dotaci nezíská, dál stavba zřejmě nepokročí. V příštím roce by město mohlo na akci vyčlenit maximálně 20 milionů korun. "Teď zpracováváme materiál, jak se bude postupovat. Ale závisí to samozřejmě na mnoha věcech, vedle toho, jak budeme úspěšní v získání prostředků, i na tom, jak se budou vyvíjet příjmy města," dodal Jan Kubata. Projekt trolejbusové tratě na Střekov, jak řekl starosta obvodu Ivan Charvát, počítá s tím, že trolejbusy budou jezdit z Mírového náměstí přes Benešův most, Kamenný vrch a Novosedlické náměstí. Po stejné trase by se pak vracely i zpět.
Stavbu trolejbusové trati na Střekově zahájí město Ústí nad Labem s největší pravděpodobností ještě do března.
(17.1.2005, Ústecký deník)
"Rada města mi na můj návrh uložila aktualizaci projektu. Do 27. ledna mám předložit návrh postupu," potvrdil náměstek primátora Jan Kubata. Pokud radní Kubatův materiál schválí, odstartují tím zahájení stavby. Stavba je již delší čas projektově připravena a má i stavební povolení. Jeho platnost ale na jaře, pokud by se nezačalo stavět, skončí. Proto město právě nyní projekt oprašuje. A také se podle Kubaty objevily nové možnosti financování z vnějších zdrojů. Rozšířit trolejbusy na Střekov chce město už několik let. Několikrát bez úspěchu žádalo o dotace. Podle vedoucího odboru dopravy magistrátu Dalibora Dařílka se předpokládané náklady pohybují kolem 150 milionů korun, přičemž dvě třetiny spolyká stavba trati a třetinu nákup nových vozů. A to se zatím městu zdálo jako velké sousto. "Vyskytly se teď určité šance dotaci získat, v takovém případě jsme schopni řešit spoluúčast a stavba by mohla pokračovat rychle. Je tady samozřejmě také riziko, že to budeme muset financovat jen z městské pokladny, pak bychom museli stavbu rozložit třeba do deseti let, ale v každém případě chceme začít," dodal Kubata.Starosta Střekova Ivan Charvát městský záměr vítá. "Trolejbusy by lidem ze Střekova zpříjemnily cestování, mají větší kapacitu a propojení tratí by umožnilo přímé cestování více směry. Provoz trolejbusů je také čistší i tišší než autobusů," řekl Charvát. Podle něj by stavba mohla začít úpravou zálivů zastávek městské hromadné dopravy.Projekt trolejbusové tratě na Střekov počítá s tím, že by trolejbus jezdil z Mírového náměstí přes Benešův most, na křižovatce ulic Národního odboje a Děčínská by zahnul doleva, pokračoval okolo čerpací stanice na Kamenný vrch a dál k Novosedlickému náměstí. Stejnou trasou by se vracel i zpět."Druhou stranou, okolo střekovského nádraží, nebo kolem dokola to nelze, trolejbus by neprojel podjezdem pod železniční tratí," řekl střekovský starosta
::Úvod ::Redakce ::Kontakt