ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ

Hry III. Olympiády dětí a mládeže ČR 2007
(28.06.2007, Jan Maxa
Sportovní událost jež výrazně ovlivnila na několik dní chod města Ústí nad Labem i část okolních obcí. Hry III. Olympiády byly totiž v letošním roce pořádány pod patronátem Ústeckého kraje a tak se krajské město stalo městem olympijským a rozrostlo se o několik tisíc mladých obyvatel.
Samotný průběh her byl slavnostně zahájen večer 19.června na zimním stadionu a ukončen 23.června na sousedícím městském stadionu. Pohyb tisíců dětí mezi ubikacemi a sportovišti pochopitelně vyžadoval zvýšené nároky na přepravu a tak se běžná MHD v Ústí nad Labem, která byla klíčovým dopravním prostředkem pro mladé olympioniky rozrostla i o speciální spoje. Rozsah takové dopravy (musíme připočítat též svoz a odvoz z jednotlivých krajů) vyžadoval výrazné rozšíření vozového parku a tak bylo možné na Ústecku potkávat opět autobusy společnosti ZDAR a dále dopravních podniků měst Děčína, Teplic i pochopitelně zvláštních spojů DP Ústí nad Labem. Svoz z krajů zajistily též České dráhy či autobusy společnosti ICOM transport.
Z pohledu pestrosti dopravních prostředků se bylo na co dívat přičemž bezesporu největší podíl měla značka Mercedes Benz, kterou zde zastupovali typy O405, O407, O408, Conecto či od společnosti EVOBUS zapůjčené Intouro. Organizátorem dopravy byl pověřen DP města Ústí nad Labem.

Olympiáda na necelý týden obohatila i zviditelnila život města. Ne vždy to bylo v pozitivním smyslu a nejznámější mediální zprávou asi bylo chycení úchyla fotícího školačky v šatnách. Pojďme se nyní obrazem podívat do oblasti, která zajímá nás - na malou část dopravního ruchu, který byl zajímavý nejen z pohledu vozidel, ale též chování jednotlivých účastníků. V každém kraji totiž platí v dopravě trošku jiné zvyky a tak jsme zde byli svědky několika zajímavých postřehů.

Nyní se však podívejme na něco málo z toho co bylo v Ústí nad labem k vidění.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt