ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústí nad Labem

Rekonstrukce městského centra

Pohled historický
Počátky potřeby rekonstrukce centra města sahají do doby tuhého komunismu. Podle tehdejších plánů se město mělo stát „moderním“ vzorem ostatním socialistickým městům, zejména co se architektury týče. Protože mělo být centrum postaveno takřka celé znova, prvním krokem byly rozsáhlé demolice, při kterých byly tragicky se zemí srovnávány celé bloky domů, aby vytvořily místo novým úřadům, obchodům apod. Jedním z nejpoškozenějších míst se stalo Mírové náměstí. Stará zástavba mnohdy padla třeba i jen kvůli výhledu na nově rostoucí budovy. Z náměstí zůstal jen jakýsi vyasfaltovaný plac, na kterém parkovala auta. Poslední změna přišla v polovině osmdesátých let, kdy se z jedné komunikace udělaly dvě jednosměrné. Od této doby se neprováděly téměř žádné úpravy a náměstí se stalo jednou z největších jizev na tváři města.
Poprvé se o rekonstrukci Mírového náměstí mluvilo v polovině let devadesátých, peníze se však přednostně dostaly stavbě potřebného Mariánského mostu. S volbami v roce 2002 bylo téma vzhledu náměstí jedním z nejfrekventovanějších. Vzhledem k aktivní politice města se vzhled centra krajské metropole začal konečně měnit.

Pohled současný
Harmonogram prací byl nastaven tak, aby stavba mohla následovat v těsném následu stavby kanalizační stoky a rozkopané centrum ústečanům vadilo po co možná nejkratší dobu. Po dobudování stoky začala rekonstrukce Hrnčířské ulice a stavba kruhového objezdu u hotelu Vladimir (druhá etapa rekonstrukce Masarykovy ulice). Stavba stoky i samotná rekonstrukce byla pojata tak, aby bylo možné provozovat trolejbusovou dopravu s maximálními výpadky přes víkend. Po celou dobu tak bylo neustále s vedením posunováno, situace si žádala značné trpělivosti jak řidičů, tak stavbařů. Jedinou delší výlukou bylo dokončování kruhového objezdu u hotelu spojené s větším předěláváním trolejového vedení – během pracovního týdne byla doprava ulicí Rooseveltovou nahrazena autobusovou linkou 30.
Vedení ovšem nedoznalo změn jen na kruhovém objezdu – u Hraničáře bylo ve směru do centra posunováno křížení, pro směr z centra vzniklo mezi stopami dokonce jedno křížení navíc, někdo si totiž usmyslel, že trolejbusy směrem do serpentin budou stavět blíž centru, než pro směr Poliklinika. Celkově je vyřešena situace u Hraničáře poněkud chaoticky a vzhledem k obnovení provozu IAD od Vladimiru až po Brněnskou lze očekávat zajímavé dopravní situace. Že nebylo opět použito rychloprůjezdných výhybek netřeba zmiňovat. Trolejbusy se tak stanou značnou brzdou provozu.
V okolí Mírového náměstí přibyly předjízdné stopy a zastávky pro směr Divadlo se posunuly z Mírového náměstí do Hrnčířské. Křížení a výhybky budou též brzdit trolejbusy, zde to ovšem díky neprůjezdnosti pro IAD tolik nevadí.
Hrnčířská ulice byla opatřena novým mobiliářem, sloupy TV, novou dlažbou i zastávkami a jejich řešením. Přibyly zde dvě stromové aleje. Na náměstí je použita zdařilá kombinace tří druhů dlažby, nově se zde objeví fontánky, stromy, samozřejmostí bude nový mobiliář. Doprava byla svedena do jednoho pruhu, aby se zvětšila plocha náměstí. Rekonstrukce pokračuje již drobnějšími změnami v ulici Revoluční (pro směr Divadlo zde vznikne nová zastávka), kde se napojí na třetí etapu rekonstrukce Masarykovy ulice.

Nedopravní stavby
Současně probíhá výstavba paláce Zdar na Mírovém náměstí, který přirozeně uzavře jeho plochu. Na náměstí tak zbude pár volných pozemků, o některé z nich je už zájem. Další očekávanou stavbou je obchodní komplex nizozemské firmy v okolí tzv. Šikmého kostela, kde se zastaví proluky ještě z dob druhé světové války a bude demolována nevzhledná Nová tržnice. Na jejím místě vznikne dokonce nové náměstí. Největší stavbou je ovšem zřejmě rekonstrukce nádraží, které se v roce 2008 stane konečně důstojným vstupem do krajského města.

Pohled do budoucna
Po dokončení rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic se rozhodně MHD nevrátí do starých kolejí. Kvůli rekonstrukci nádraží a přestavbě tratě budou postupně uzavírány podjezdy jak na Předmostí, tak U pěti oblouků (tímto podjezdem vede jediná trolejbusová trať na Krásné Březno a Neštěmice). Pro IAD se rovněž následně uzavře podjezd v Drážďanské ulici. Otázkou zůstává konečná podoba budoucího trolejového napojení střekovské trati.
Na konci celé rekonstrukce se Ústí nad Labem za minimálních výdajů (vzhledem k rozsahu prací) z městské kasy stane hezkým a moderním městem, kde ovšem zůstane ještě řada zejících ran po minulém režimu. Tou největší bude patrně vzhled Hraničáře. Doufejme, že i na toto místo jednou dojde...
::Úvod ::Redakce ::Kontakt