ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústí nad Labem

Rychlíkové linky v Ústí nad Labem


Vůbec první rychlíková linka v Ústí nad Labem byla zavedena 1.2.1968, tedy v době, kdy byla rušena elektrická síť tramvají. Trasa linky 10 byla ze Všebořického sídliště (objezd bloků ulicemi Vojnovičova, Školní, Dukelských hrdinů) dále po Fučíkově (Masarykově) ulici k Hlavnímu nádraží. Důvodem pro zavedení této linky byly zvýšené nároky na přepravu ze Všebořic, kde se budovalo nové sídliště. V roce 1968 byly parametry linek následující: 15 linek MHD o celkové délce 115,4 km, k dispozici bylo 88 autobusů a 20 vleků.

V pořadí druhá rychlíková linka v síti byla zavedena od 21.10.1972 a spojila centrum města s rozrůstajícím se sídlištěm Severní Terasa. Trasa linky číslo 25 Divadlo - Hlavní nádraží/Hrnčířská - Malátova - Severní Terasa. V říjnu 1974 byla vybudována nová silnice na sídlišti Severní Terasa až ke konci Dimitrovovy (Větrné) ulice. Proto při úpravách provozu na tuto novou konečnou byla zrušena linka číslo 25 a zároveň prodloužena linka číslo 10 právě na tuto konečnou. Trasa linky 10 byla ze Všebořic po stávající trase dále přes Důlce, Malátovu a Starou na konečnou Dimitrovova.

Hned v následujícím roce byla od 1.9.1975 opět zavedena linka číslo 25 z centra na konečnou Dimitrovova. Tato linka byla jako první v jednosměrném režimu, tj. ráno odvážela cestující do centra a odpoledne pak z centra na sídliště Severní Terasa. V době zahájení byl interval na této lince pouhých 5 minut.

Rok 1976 byl ve znamení opětovného prodloužení na Severní Terase, kdy se otevřela nová konečná Dimitrovova (dnes Mírová). Prodlouženy sem byly i linky 10 a 25.

Posílení provozu na sídlišti Severní Terasa bylo zavedení další rychlíkové linky číslo 27 Hrnčířská - Malátova - Dimitrovova od 1.12.1977.

Při rozšíření nové výstavby v oblasti Střekova, resp. Novosedlického či Šafaříkova náměstí si vynutily i posílení provozu do těchto míst. Od 23.10.1978 je zavedena nová rychlíková linka číslo 9 Hlavní nádraží - Novosedlické náměstí. Jedinou mezilehlou zastávkou pro tuto linku bylo na Šafaříkově náměstí. Od 23.11. pak byl provoz stejný jako na lince číslo 25, tedy jednosměrný a navíc je linka prodloužena k OD Labe.

Od 1.9.1980 jsou v provozu další dvě nové rychlíkové linky číslo 30 OD Labe - Krásné Březno - Neštěmice a 31 OD Labe - sídliště Stříbrníky.

Hned v následujícím roce je od 23.6.1981 zrušena linka 31. Změna trasy a zjednosměrnění na lince číslo 27 Dimitrovova - Stavbařů - ČSLA - Stříbrníky sídliště - Hraničář - Hlavní nádraží. Zároveň s touto změnou je zrušena linka 30 od 15.10.1981 a zavedena rychlíková linka 19 Trmice - Hlavní nádraží/Hrnčířská - Neštěmice.

První změnou od 30.6.1982 je zrušení linky číslo 9. Dále od 30.8.1982 je upravena trasa linky 10 Všebořice - Bukov - Hraničář - OD Labe - Hlavní nádraží/Hrnčířská - Malátova - Stříbrníky.

Po zavedení zimního jízdního řádu je od 1.9.1983 zrušena linka 25. Od 3.10. je zrušeno zajíždění na sídliště Stříbrníky pro linku číslo 27.

3.12.1984 byla opět zavedena linka číslo 25 v předchozí trase. Od 8.12. je zrušeno zastavování pro linku číslo 25 ve stanici Hilarova.

Linka 27 je zrušena k 30.6.1986. Kvůli generální rekonstrukci ulice Malátova u dnešní zastávky V rokli je od 1.9.1986 linka 10 vedena v odkloněné trase přes zastávku Elba, ČSLA (Orlická) a Lidových milicí (Stříbrnická).

Nově vzniklá linka od 2.2.1987 číslo 8 OD Labe - Krásné Březno - Neštěmice - Sibiřská. Od 31.8. je pak pro linku zrušeno zastavování v Jungmannově. Linka 10 je pak od 14.9. přesměrována na novou konečnou Spartakiádní. Asi největší změnou v tomto roce je přestavba Mírového náměstí. Proto od 26.10.1987 jsou zrušeny zastávky Hrnčířská, Hlavní nádraží a OD Labe a nahrazeny pouze "jedinou" zastávkou Mírové náměstí. Tato změna se dotkla všech linek v síti MHD. Dále v důsledku dostavby sídliště Skalka je přesměrována linka 8 z dosavadní konečné Sibiřská všemi spoji právě na toto sídliště.

V roce 1988 nastala přelomová změna díky zavedení trolejbusové dopravy ve městě od 1.7. Od 29.8. je nově zavedena linka 9 Mírové náměstí - Skalka. Dále je od stejného data provedena změna na lince 10, která se po skončení rekonstrukce Malátovy ulice vrátila do původní polohy, tedy přes zastávku V rokli na Spartakiádní a vybrané spoje pokračují až do zsatávky Podhoří Zelenina. Linka 9 je od 15.11. prodloužena z Mírového náměstí do zastávky Vozovna DP přes Tovární ulici.

Nově je od 3.4.1989 zavedena linka 27 Mírové náměstí - Střekov nádraží - Brná - Sebuzín - Církvice. Dále je od 29.5.1989 rozšířen provoz na lince 27 i o víkendu. Dále jsou od 3.7.1989 v důsledku zavedení trolejbusové linky 53 zrušeny linky 10 a 25. Po prázdninách je posílen provoz na lince číslo 9 od 28.8. Na linka 27 je od téhož data zrušen víkendový provoz.


Na začátku roku 1990 je od 12.2. prodloužena linka 8 na Mírovou přes sídliště Vinařská a okolo Nemocnice. Dále je od 7.4. opět zavedena zastávka Divadlo. 1.11. je zavedena nová rychlíková linka číslo 1 Divadlo - Rudé armády (Beethovenova) - Lipová - Podhoří - Chlumec. Obsluhu této linky zajišťují dva vozy Karosa C 744 ev.č. 367 a 368. Posílení provozu proběhlo na lince číslo 6 a to novou rychlíkovou variantou této linky s označením 6X Mírové náměstí - Malátova - Stříbrníky - Dobětice Domov důchodců se zavedením od 5.11. Protože na sídliště Dobětice budou prodlouženy trolejbusové linky, je před prodloužením prováděna oprava silnice s vyloučením provozu. Od 28.11. je proto přesměrován provoz linky 6X přes zastávku Kmochova a Rabasovou ulicí ke konečné Dobětice Domov důchodců.

Od 2.5.1991 je upraven provoz na lince číslo 8 a 9. Dále je zrušena od 26.8. linka 6X. Poslední změna v tomto roce nastala od 20.12. kdy linka číslo 8 je převedena ráno z Neštěmic a odpoledne do Neštěmice přes Pekařskou ulici. Další spoje jsou vedeny po Švermově ulici.


Od 30.4.1992 je zrušena linka 1, dále je obousměrně převedena linka 8 přes Pekařskou ulici. Navíc je od 8.7. zaveden provoz linky 8 v úseku Mírové náměstí - Skalka ve volných dnech.

Nová úprava v provozu MHD je od 19.7.1993 9:00 hod. zavedeno opět zajíždění linek k Hlavnímu nádraží. To přineslo novou nástupní zastávku pro linku číslo 27 (Hlavní nádraží). Od 21.12 je linka 19 převedena na dálniční přivaděč. Zastávka Žižkova je zrušena a nově linka zastavuje v zastávce Bělský můstek.

Hned od 25.1.1994 je nově prodloužena linka 27 k Divadlu a zároveň vybrané spoje jsou vedeny do zastávky Vozovna DP. Při reorganizaci dopravy jsou od 29.8. přesměrovány linky směřující do Krásného Března a Neštěmic převedny k Hlavnímu nádraží. Tato změna se nově dotkla linek 8, 9 a 19. Ke stejnému datu jsou vybrané spoje linky 19 prodlouženy do Koštova. Dále je od 29.11. prodloužena linka 19 na konec Koštova na novou konečnou Koštov Compprint.


V roce 1995 je vybudována nová trolejbusová trať do Neštěmic. Proto je od 28.8. zrušena linka 9 a linky 8 a 19 ztrácí rychlíkový charakter a jsou přesměrovány do nových tras. V provozu je již poslední rychlíková linka v síti MHD.

Při další z reorganizaci celého provozu v Ústí nad Labem, je od 1.4.1996 zrušena i poslední rychlíková linka číslo 27 Divadlo - Církvice.


Tímto končí po 28 letech éra rychlíkových linek ve městě...

Znovuobnovení provozu

I když se to zdá v dnešní době jako málo pravděpodobné, ale přeci jenom se v ústecké síti dají najít dvě linky, které svým provozem mohou připomínat rychlíkové linky. Jde o linky číslo 10 a 20. První z nich je SKIBUS a provozuje se pouze v zimní sezóně v trase Divadlo - Lipová - Zadní Telnice. Druhá linka je taktéž sezóní a nese označní 20. Je to pro změnu CYKLOBUS a provoz je v období cca březen - říjen. Trasa linky je Divadlo - Adolfov.

Posilové linky

Mezi rychlíkové je sice řadit nemůžeme, ale významem jsou taktéž zajímavé. Při budování sídlišť mnohdy ze začátku nestačila kapacita linek, které obsluhovaly tato rozvíjející se oblasti. Proto byly ve špičkách pracovních dnů zaváděny posilové spoje v trasách různých linek. Označní těchto spojů bylo zpravidla X či dodatkovou tabulí za předním oknem. Většina těchto spojů byla provozována hlavně v 70.-80. letech. Od 26.8.1991 do 27.8.1995 byla pravidelně provozována linka X (později již jako 9) Divadlo - Vozovna DP - Kolonie. Také pravidelné posilové spoje byly vedeny na lince 21 (jako 21X) v úseku Mírové náměstí - Pod vyhlídkou. Dalším příkladem posilové rychlíkové linky byla varianta 23 Dimitrovova - Vozovna DP. Dva ranní spoje této linky byly vedeny jako "červená" rychlíková varianta či pod označením 23X vedenou ze zastávky Severní Terasy.
Další pravidelné spoje vedeny letních měsících byl návoz a odvoz návštěvníků termálního koupaliště v Brné.


Variant bylo mnoho a jelikož se jednalo o posilování pravidelných spojů nebyly ani vyznačeny v jízdních řádech i když se některé spoje provozovaly pravidelně. Mezi takovéto linky patří posily na lince 19 v úseku Trmice, Václavské náměstí - Hlavní nádraží / Mírové náměstí, které souvisí s otevřením velkoobchodu Makro a později s novým závodem v Trmicích.


Další variantou posilových linek je provozování školních spojů. Tyto spoje postupně vznikaly až v pozdější době, kdy docházelo v rámci úspor, reorganizace provozu nebo z jiných provozních důvodů k omezení dopravy (např. 1993 10 min. => 12 min.; 2000 12 min. => 15 min.). Z těchto důvodů pak jezdily ranní spoje přeplněné hlavně školní mládeží. Proto se postupně přidávaly posilové spoje - bohužel tyto spoje, jezdící pravidelně v době školního vyučování nebyly, až výjimky, vyznačeny ve staničních jízdních řádech. Posilovány jsou zejména tyto linky: 5 Lipová - Mírová, 5 Výstupní - Mírová, 6 Stebno - Divadlo. Dále po schválení školského zákona bylo nutno vyřešit dopravu dětí z Dolních Zálezel, Vaňova do základních škol na Skřivánku. V té době jezdily spoje linky číslo 13, ale tato linka dále pokračovala do Svádova a děti by museli přecházet přes silnici. Proto byla po dohodě s městem a obcí zařízena nová linka číslo 14 Dolní Zálezly - Vaňov - Bělehradská jezdící pár spoji a jen v době školního vyučování (o prázdninách nahrazena spoji linky číslo 13).


Vozový park rychlíkových linek

Obsluha rychlíkových linek byla zpravidla prováděna hlavně meziměstskými či dálkovými vozy, které DP vlastnil. Jednalo se o vozy Karosa ŠL11, ŠD11 a C734 různých variant. V rámci ČR bylo nasazování vozidel ŠD11 jedinečné (nasazovány byly hlavně na linky 10, 25 a 27). Je zajímavé, že po dodávkách typu LC735 již nebyl tento typ nasazován na rychlíkových linkách, i když byly ještě v provozu.

Pro provoz linky 10 je stabilně vyčleněn vůz ev.č. 153 (jako posilový vůz je nasazován vůz ev.č. 157 a nyní dočasně 159). Pro CYKLOBUS byl vyčleněn a přestavěn autobus Karosa B 732.20 ev.č. 156, který prošel úpravou interiéru. Dosazeny byly držáky pro 20 kol v zadní části a v přední části byly ponechány sedačky. Prostor pro kola je oddělen dvířky.

Nostalgické rychlíkové linky

Ve městě se uskutečnilo několik akcí nesouvisející přímo z provozem těchto linek, ale bylo využito jejich vedení k připomenutí různých akcí.


První akce se uskutečnila ve dnech 10.-11.11.1994 při výročí 65. let autobusové dopravy v Ústí nad Labem. Tuto akci pořádalo Vydavatelství Wolf a Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Z Dopravního podniku Frydrych (dnes DP Teplice) byl zapůjčen autobus Karosa ŠD 11 Lux z roku 1968. Pro připomenutí byly vybrány dvě rychlíkové linky, a to čísel 10 Všebořice - Mírové náměstí - Stříbrníky a 25 Mírové náměstí - Mírová. Jízdy se setkaly s velkým ohlasem jak cestující veřejnosti, tak i mediálních prostředků. Český rozhlas tehdy vysílal i dvacetiminutový pořad o ústecké historii. Celkem se prodalo 218 pamětních jízdenek, z čehož nejvíce bylo prodáno ve směru na Severní Terasu, tj. linka 25. V rámci této vzpomínkové akce byla vydána brožura "65. let městských autobusů v Ústí nad Labem".


Další vzpomínková akce se uskutečnila 1.6.1995. V tento den před 25 lety dojezdily tramvaje ve městě. K připomenutí byla zavedena rychlíková linka číslo 25 Mírové náměstí - Mírová. I když tramvaje nikdy v tomto směru nejezdily, využilo se většího přepravního potenciálu. Na linku, zavedenou pouze v tento den, byl nasazen autobus Škoda 706 RTO Lux z roku 1960.

Hned v zápětí se uskutečnila dne 28.9.1995 akce, kterou opět pořádalo Vydavatelství Wolf. Akce s názvem "Přehlídka městských autobusů v Ústí nad Labem" měla za cíl představení nejmodernějších autobusů určených pro MHD. Mezi autobusy byl mj. představen i minibus Mercedes O 614D (ČSAD Sokolov) a představen byl na poslední rychlíkové lince ve městě číslo 27 Divadlo - Církvice. Na pravidelný spoj kurzu 1/27 byl nasazen ústecký autobus Karosa C 734.40 ev.č. 275, většinou stále obsazený vůz na této lince.

připravil: Petr Šašek

::Úvod ::Redakce ::Kontakt