ÚSTECKÉ TRAMVAJE
Historie ústeckých tramvají - příloha dopravního portálu ČNDS
TRAMVAJE.USTECKETRAMVAJE.COM
Chabařovická nákladní tramvajová vlečka k dolu Petri

V jedné z letních aktualizací jsme si připomněli chabařovickou tramvajovou trať, po které bylo do města Ústí nad Labem dováženo nákladními tramvajovými vlaky uhlí. Tuto aktualizaci spolu se všemi souvisejícími články a odkazy najdete zde.

V té dnešní bych chtěl zapátrat po detailech, kudy vlastně vedla ona tramvajová vlečka. Jistotou je, že se uhlí vozilo z chabařovického uhelného dolu Petri. Podařilo se mi k tomuto tématu sehnat několik zajímavých dokumentů včetně map, se kterými bych vás chtěl seznámit.
Nejdříve by to měla být technická zpráva z roku 1929 a spolu s ní i nákres připojení této vlečky k tramvajové trati mezi Chabařovicemi a Ústím nad Labem.

Technická zpráva z roku 1929


Dále nabízím k prostudování dva snímky jedné mapy, která doplňuje tuto zprávu a značně nám ulehčí orientaci v prostoru okolí Chabařovic. Bohužel, východní část Chabařovic, kde se nacházela odbočka vlečky, se v době plánovaného rozšíření dobývání uhlí stačila zcela vybourat a zlikvidovat. Přesto si myslím, že místo lze identifikovat pomocí silnice, jejíž vedení zůstalo v této části zhruba totožné s tím dnešním.
Jelikož přeformátováním obrázků map by došlo k jejich nepřehlednosti a nečitelnosti, nabízím k jejich prohlédnutí variantu použitou již v aktualizaci o jízdních řádech, kde lze stáhnout celý obrázek bez jakéhokoli přeformátování a komprese.

Takže odkaz ke stažení první části doplňující mapky je zde, ta druhá část je zde.

Aby to však nebylo tak jednoduché, podařilo se mi sehnat ještě jednu mapku k tomuto tématu, která podává další možnou variantu připojení tramvajové vlečky z dolu Petri k hlavní tramvajové trati. Na ní je výše popsaná varianta červeně označena jako "I. Projekt", ta nová jako "II. Projekt" a vyúsťuje v místě křížení silnice s úzkokolejnou (900 mm) železnicí, vyvážející narubané uhlí z dolu. Tuto část si vybavuji ze svého dětství, kdy parní mašinka s mnoha výklopnými vagonky měla přednost před tramvají a ta musela čekat, až tento vlak přejede silnici. Jako kluk jsem měl vždy oči navrch hlavy.

Odkaz ke stažení druhé mapky je zde.

Myslím si, že tuto variantu vzpomíná a přibližuje i pan Václav Šimůnek ve svém druhém příspěvku z 25.5.2010 o ústeckých tramvajových vlečkách. Já k tomuto mohu pouze podotknout, že si nepamatuji ani na jednu z obou uvedených možností.

No a nakonec následuje opět klasická, zde již několikrát položená otázka - co vy na to? Kdo z vás má k tomuto tématu nějakou připomínku, dokument, doplnění či snad fotografii? Znáte, či snad máte ve svém okolí nějakého pamětníka, který by dokázal popsat, jak to tehdy opravdu vypadalo? Vždyť je to méně než půl století, těch pamětníků by se ještě mohlo několik najít.
Klikněte si vlevo na odkaz našeho DF a přibližte ostatním svůj názor či vzpomínku na tuto věc. Jménem ústeckých (a snad i ostatních) tramvajových nadšenců za váš příspěvek předem děkuji.


© 2004-2010 Ústecké tramvaje - všechna práva vyhrazena, šíření materiálů pouze se souhlasem autora!
::Úvod ::Redakce ::Kontakt