ÚSTECKÉ TRAMVAJE
Historie ústeckých tramvají - příloha dopravního portálu ČNDS
TRAMVAJE.USTECKETRAMVAJE.COM
Zděné čekárny ústeckých tramvajových zastávek


V dnešní aktualizaci si "posvítíme" na zděné čekárny ústeckých tramvajových zastávek. Některé z nich dodnes slouží cestujícím, většina z nich však již neexistuje. Inspirací k tomtuto tématu byl dotaz jednoho modeláře na vzhled zděné čekárnu v Krásném Březně, která byla zmíněna v jedné z letošních aktualizací s názvem ÚT a srpen 68. Doufejme jen, že ta modelová čekárna bude věrnou kopií té skutečné a že i v tom zmenšeném měřítku bude na tramvajovém kolejišti vítaným doplňkem a jakýmsi pomyslným pokračovatelem slávy bývalých ústeckých tramvají.

Na snímku z 8.1.1970 je tramvaj typu T2 a evid. čísla 156 na konečné smyčce v Neštěmicích. Co nás však nyní nejvíc zajímá, je zděná tramvajová čekárna, která je k vidění napravo od motorového vozu. Ta byla umístěná v jižní části této smyčky, jak ostatně dokládá i druhý snímek, focený přes zasklenou čelní část zevnitř čekárny a k vidění je prostor celé smyčky a v pozadí i neštěmická škola. Další snímky z této oblasti lze spatřit i v jedné ze starších aktualizací o neštěmické trati,
Zděná čekárna na konečné v Trmicích. Matně si vzpomínám na to, že v této čekárně byla jako vnitřní výzdoba na zadní stěně barevná olejomalba s motivem tramvajových vozů - starou tramvají (asi Boverou) a tou nejmodernější - tehdy T2.
A ještě jednou "tramvajové" Trmice, tentokrát zastávka Bělský můstek se zděnou čekárnou a motorovým vozem 6MT s ev.č. 100. To vše v blízkosti dnešních tenisových kurtů, téměř na stejném místě jako je dnešní autobusová zastávka ve směru do města. Foto ochotně zapůjčil ze své sbírky pan Karel Kobík, díky.
A to jsou již Trmice dnešních dnů. Naproti nové škole je ještě k vidění pozůstatek staré zděné tramvajové čekárny. Tento snímek pochází ze 7.12.2005 a lze ještě dost dobře rozpoznat, že tato čekárna měla po obou stranách vstupy, prostřední část byla "zasklena" Luxsferami - jejich vrchní řada je na snímku ještě dobře znatelná.
Ano, i toto je místo bývalé zděné čekárny. Není vám to moc jasné? Zkuste se pozorně zadívat na druhé pole zdi, která odděluje areál ústecké chemičky od Tovární ulice v místě odbočky do Kekulovy ulice. Nezdá se vám v jistěm místě ta cihlová vazba nějak narušená? Ano, v tomto poli zdi byl otvor, coby vchod do kryté čekárny, umístěné "za zdí". Pokud mě paměť moc nešálí, tak vedle tohoto vchodu směrem do centra bylo ještě okno. Kdo z vás si tuto jistě netradiční čekárnu ještě pamatuje? Potvrďte či upřesněte mé vzpomínky. Foto pochází z roku 2006, obě budovy v pozadí již byly mezitím zbořeny.
Staré Předlice, torzo bývalé čekárny na náměstí Prokopa Velikého. Bohužel, tato čekárna již do dnešních dní nevydržela, byla zbořena počátkem nového tisíciletí a pouze již tyto fotografie nám tento objekt mohou připomenout. I v tomto případě patří dík za poskytnutí fotografií jejich autorovi, panu Karlu Punčochářovi.
A na závěr jsem si ponechal zděné čekárny, které slouží cestujícím až do dnešních dní. Ta první, již výše zmiňovaná, se nachází v Krásném Březně a je součástí dnešní stanice Jungmannova ve směru do centra UL. Fotografováno v roce 2006, vpravo stav v dubnu 2015.
No a ta druhá se nachází v blízkosti krásnobřezenské ZOO, ve stanici Vojanova - opět ve směru do centra UL. Obě fotografie jsou z roku 2006, vpravo stav v dubnu 2015.
Doplnění (III) ze dne 19.9.2015:
Dnes byla zbourána původní zděná tramvajová zastávka ve stanici Jungmannova ve směru do centra.

Doplnění (III) ze dne 19.9.2015:
Foto ze dne 20.9.2015 - doplnění (IV) ze dne 27.9.2015:
Odpočinek po dobře vykonané práci ...
Foto ze dne 20.9.2015 - doplnění (IV) ze dne 27.9.2015:
Stanice Vojanova u ZOO ve směru do centra - poslední dny před demolicí čekárny ...
Foto ze dne 23.9.2015 - doplnění (IV) ze dne 27.9.2015:
Foto ze dne 24.9.2015 - doplnění (IV) ze dne 27.9.2015:
Je zde ještě jedna šance na rozšíření tohoto výčtu zděných čekáren, které kdysi sloužily cestujícím na bývalých tramvajových stanicích. Tou šancí je právě to modelové provedení čekárny, které však ještě čeká na své zhotovení.
A na závěr mi nezbývá nic jiného, než znovu apelovat na vás, čtenáře těchto stránek, zda si někdo z vás vzpomíná na další z těchto objektů či zda někdo z vás nemá jejich fotografii.

© 2004-2015 Ústecké tramvaje - všechna práva vyhrazena, šíření materiálů pouze se souhlasem autora!
::Úvod ::Redakce ::Kontakt