ÚSTECKÉ TRAMVAJE
Historie ústeckých tramvají - příloha dopravního portálu ČNDS
TRAMVAJE.USTECKETRAMVAJE.COM
Z Á B A V A - test z historie ústeckého tramvajového provozu

Vážení,
redakce si dovoluje vyzvat všechny, kteří se zajímají o historii bývalého tramvajového provozu v Ústí nad Labem, k účasti na vyřešení krátkého a jednoduchého testíku ze znalostí o tomto provozu. Jedná se o jakýsi pokus a pokud bude mít tento u vás, u čtenářů, kladnou odezvu, kterou bude lze vyhodnotit z počtu zaslaných odpovědí, bude možné v podobných aktivitách ze strany redakce pokračovat. Potom lze uvažovat i o jakémsi oceňování výherců, což by všechny jistě mohlo jaksi motivovat, ale i potěšit.
Všechny odpovědi na zadané otázky lze najít na těchto internetových stránkách, pro znalce jistě žádné velké klikání a pátrání nebude potřeba a test bude vyřešen za několik málo minut.

Způsob zápisu odpovědí:
- pokud bude mít vaše odpověď číselný tvar, vaši odpověď převěďte na číslo jednoduché (1-9), tzn. např.: pokud si myslíte, že rozchod kolejí v ÚL byl 1435 mm, tak si zapište a sečtěte všechna čísla, až vám vyjde číslo jednoduché, tedy (1+4+3+5=13=1+3=) 4. Do čtverečku za otázku si tedy zapíš jako správnou odpověď číslici 4, pokud věříte, že u druhé otázky je správné datum 1.6.1899, pak je výsledné číslo (1+6+1+8+9+9=34=3+4=) 7.
- pokud budete odpovídat formou písemnou, pak písmena převeď do číselného tvaru, jako bys psal SMS. Např. písmeno "c" zapisujeme na mobilu trojím zmáčknutím čísla 2, pak tedy místo céčka (2+2+2=) zapíš číslo 6, namísto písmene "u" (8+8=16=1+6=) zapíš číslo 7, atd. Při možnosti více správných odpovědí, platí součet všech správných odpovědí.

Takže následuje deset jednoduchých otázek o ústeckých tramvajích:
1. Jaký rozchod kolejí měla ústecká síť? (v mm)
2. Napište přesné datum oficiálního zahájení provozu:
3. Kolik motorových vozů typu T2 jezdilo v UL?
4. Jaké číslo měla linka do Chabařovic?
5. S posledními památkami na tramvaje se v dnešním ÚL lze nejčastěji setkat ve formě:
a) kolejí
b) sloupů
c) trolejí
6. Jaké bylo možno spatřit v ÚL nejvyšší ev.č. na motorovém voze?
7. Jedna z konečných linky č.6 byla:
a) u hlavní pošty
b) u nádraží
c) v Trmicích
8. Jaké evid.č. měla tzv. Pionýrka?
9. V jaké nejvyšší nadmořské výšce ležela jedna z konečných stanic? (v metrech na dvě des. čísla)
10. Uveďte rok vzniku těchto stránek o ÚT:
A nakonec součet všech výsledných čísel opět sečti, převeď na číslo jednoduché a získaný výsledek pošli redakci ve formě jediného čísla (1-9) na tento e-mail. Z technických důvodů použijte uvedený e-mail, nikoli redakční.
Redakce doufá, že jste se při tomto testu pobavili a že jste si alespoň částečně zopakovali a připomenuli něco málo z dějin a historie ústeckého tramvajového provozu, případně po delší době opět prolistovali tyto stránky a přitom narazili na něco zajímavého, co vás opět zaujalo. Váš názor na věc můžete vyjádřit i v našem diskuzním fóru, rádi se z případné kritiky poučíme.
Za případnou účast a odeslání výsledku redakce všem zúčastněným děkuje. Vyhodnocení tohoto testu s uvedením správných odpovědí zveřejní redakce zhruba do jedńoho týdne od jeho vydání v rozšířeném vydání této stránky.


::Úvod ::Redakce ::Kontakt