ÚSTECKÉ TRAMVAJE
Historie ústeckých tramvají - příloha dopravního portálu ČNDS
TRAMVAJE.USTECKETRAMVAJE.COM
Povodně versus tramvajový provoz
V těchto dnech, kdy téměř každého z nás zasáhla nepřízeň současného počasí – ať už na majetku nebo „pouze“ prožívanými problémy v dopravě, si naplno uvědomujeme sílu přírody a neschopnost či maličkost lidstva se s touto silou vyrovnat, či dokonce ji ovlivnit. Se stejnou silou jako dnes zasáhla vodní hladina řeky Labe naše město již několikrát. Připomeňme si na několika historických fotografiích, jak byl v této době na několika místech našeho města omezen tramvajový provoz a jak to vypadalo v dobách nepříznivého počasí v blízkosti řeky.
Na prvních dvou snímcích z léta 1926 je možno shlédnout situaci, kdy stejně jako dnes zůstalo několik tramvajových motorových vozů tzv. na „druhé straně“, aby mohly zajistit dopravu mezi prostorem pod Mariánskou skalou a Krásným Březnem a Neštěmicemi. Lidé proto museli přejít z Předmostí do tohoto prostoru pod Mariánskou skálou po vysuté lávce a až potom mohli pokračovat tramvají dále. Na dalších třech snímcích lze spatřit množství ledových ker v zimě roku 1941, společně s tramvajovými soupravami v okolí Benešova mostu a množství naplavených ledových ker na tehdejší konečné stanici v dnešní Labské ulici v Neštěmicích. Poslední dvě fotografie nám ukazují situaci po tání na jaře téhož roku, kdy tramvajová souprava motorového s vlečným vozem vjíždí pod Mariánskou skalou do „Pěti oblouků“ a kdy zvýšená vodní hladina Labe vystoupila až k Bělskému mostu pod Větruší – v pozadí motorový vůz na lince číslo 6 do Vaňova.

::Úvod ::Redakce ::Kontakt