ÚSTECKÉ TRAMVAJE
Historie ústeckých tramvají - příloha dopravního portálu ČNDS
TRAMVAJE.USTECKETRAMVAJE.COM
Koncese - podmínky pro úzkorozchodnou malodráhu s elektrickým provozem v oblasti města Ústí nad Labem a jeho bezprostředním okolí

Takto zní celý název koncesní listiny, vydané dne 7. dubna 1899 ve Vídni a podepsané samotným c. a k. ministrem železnic.

V nedávných dnech jsme vzpomněli 116. výročí zahájení tramvajového provozu v Ústí nad Labem. Proto k tomuto výročí alespoň předkládám ze své sbírky k nahlédnutí, jak vypadala originální koncesní listina, dle které byl tramvajový provoz schválen.

Bohužel, nemám k dispozici překlad této listiny do češtiny. Proto apeluji na vás, návštěvníky a čtenáře těchto stránek, zda by někdo z vás nebyl ochoten a hlavně schopen těchto pět stran přeložit. Jistě bysme se dozvěděli některé zajímavosti, se kterými jsme se třeba ještě nesetkali.
Tak co? Pokusí se někdo?

Redakce těchto stránek předem děkuje jak za případné pokusy o překlad, tak za snahu pomoci odhalit nové skutečnosti o tramvajovém provozu v Ústí nad Labem.


Odkaz ke stažení první stránky koncese je zde.

Odkaz ke stažení druhé stránky koncese je zde.

Odkaz ke stažení třetí stránky koncese je zde.

Odkaz ke stažení čtvrté stránky koncese je zde.

Odkaz ke stažení páté stránky koncese je zde.


Podělte se o své dojmy či názory k tomuto tématu na našem DF, nebo na naší stránce na .


© 2004-2015 Ústecké tramvaje - všechna práva vyhrazena, šíření materiálů pouze se souhlasem autora!
::Úvod ::Redakce ::Kontakt