ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Dočasně zapůjčené Karosy pro zajištění příměstské dopravy Teplice od roku 2007

Od těsného závěru roku 2006, hlavně však od počátku roku 2007 pomáhaly zajišťovat pravidelnou ZDO na Teplicku autobusy Karosa společnosti Connex Morava a.s. zapůjčené do DP Teplice s.r.o.. Autobusy obdržely evidenční čísla odpovídající zde používané číselné řadě.
1x B731 (301), 2x B732 (302,303), 6x C734 (974-979). Dále se v Teplicích zprostředkovaně objevily 1x B941 (519) a 1x B961 (520) z původem BBDS a.s., které dopravce odkoupil a zařadil do svého vozového parku. Karosy řady 700 byly po ca 4 měsících provozu po dodání nových objednaných vozidel průběžně vráceny zpět do Connexu.


Fotogalerie autobusů společnosti Connex Morava a.s. zapůjčené do Teplic
B941 ev. číslo 519, B961 ev.číslo 520, původem SAD BBDS a.s., později odkoupené DP Teplice s.r.o.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt