ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Naším pohledem

Systém trolejbusových kolapsů v Ústí nad Labem
(28.12.2007, Jan Maxa)

Ústí nad Labem

"Páteřní systém trolejbusových kolapsů v Ústí nad Labem je úplný a funguje dokonale". Tak by bylo možné parodovat prosincová oficiální prohlášení zástupců města a DP, kdy se pomalu pěly ódy na Střekovské trolejbusy a celkový rozsah sítě. Nevyhnutelné a očekávané se však událo nečekaně brzy a poněkud pokazilo radost z "vytouženého" překlenutí řeky elektrickou trakcí. Totální kolaps celé sítě pouhé 4 dny po zahájení provozu Střekova v praxi ukázal, že trolejbusový systém je neúplný, morálně zastaralý a zkostnatělý. Cestující veřejnost je však "masírována dokonalostí" ústeckých trolejbusů až to bere dech a to i přesto, že není dne, kdy se na trolejbusových linkách cestuje "ve velkém" v náhradních autobusech. Člověk by pomalu věřil, že existuje ještě jiné Ústí a zrovna on má smůlu a žije v tom nesprávném, kde doprava nefunguje.

Je hezké chlubit se kolik kilometrů tratí se postavilo od klepnutí na stavební kámen v roce 1984 až do současnosti a že trolejbusy přepravují dvě třetiny cestujících. Co však není hezké je fakt, že celý tento systém se může zhroutit jak domeček z karet díky jedné události. Proč ? Plány z 80let minulého století odpovídaly jiným společenským požadavkům i vývoji přepravních proudů než dnes, ale bohužel DP jaksi v tom minulém století.
Tratě jsou soustředěny do centrálního bodu přes Mírové náměstí a hlavně přetíženou křižovatku na Předmostí. Neexistuje alternativa a to i přesto, že již několikrát byly čtvrtě Krásné Březno a Neštěmice odříznuty od světa a trolejbusová spojka přes Stříbrníky by vyřešila také kapacitně nedostačující autobus. Naopak tu je trať do Předlic jež ztratila kapacitní význam ještě před dokončením, což naštěstí pomohla později napravit investice Globusu do odbočky k hypermarketu.

Jednoznačně nejsou efektivně využívány možnosti stávajících tratí na zvýšení operativnosti a řešení krizových situací. V jiných trolejbusových provozech se například při stavbě kruhových objezdů ihned plánuje jejich využití na možnost varianty operativního přesměrování nebo otočení spoje. Existuje též možnost využívání agregátů do trolejbusů, ale to je věc vyžadující uvažování již při koupi vozidel a v Ústí nad Labem nepřichází v úvahu.

Technické provedení křížů a výhybek zde také funguje spíše jako brzda provozu na komunikacích s diskutabilní spolehlivostí avšak proč tu zkoušet něco moderního, když to tady vždy tak bylo ?
Je docela paradox, že například v sousedních Teplicích, kde magistrát trolejbusům moc nepřeje a dotace na provoz jsou několikanásobně nižší než v Ústí n.L., mají trolejbusovou síť technicky na podstatně vyšší úrovni a spolehlivosti. Možná by nebylo na škodu se tam jít optat, jenže ... kdo tady přizná, že jsou úspěšnější a umí to lépe ?

Místo toho se tu po kolapsu, který oprávněně rozlítil primátora Kubatu (aby ne, když diskutabilní Střekov vyšel přes 200 milionů) objevuje 4bodové obsáhlé nařízení vedením DP volně přeložitelné do "zavedení každodenních kontrol předepsaných kontrolovaných bodů s následným provedením prokazatelných protokolů a každodenním protokolem o provedených zaprotokolovaných kontrolách". Pátý bod pak zvyšuje tlak na stresovou situaci již tak přetížených řidičů trolejbusů. Trochu to připomíná kultovní seriál "Jistě, pane ministře". Násobení již existujících kontrol a nabalování administrativních úkonů vyřeší co ? Vykouzlí se z pouhého evidování neuspokojivého stavu řešení, aby se trolejbusová doprava stala méně zranitelná, operativní a efektivněji využívaná ?
Jak výše uvedené body vyřeší situaci, kdy třeba křižovatku na Předmostí zablokuje na hodiny nehoda kamionu s osobním autem ? Zavede se šesté nařízení "každodenní evidence počtu projetých kamionů" ? Možná ano .... praktický efekt to bude mít nulový, ale pan výkonný ředitel bude mít na stole o lejstro navíc a "tak to má být".

Trolejbusová doprava se v případě krizové situace nemůže spoléhat na zálohu několika autobusů, ale na vlastní alternativy. Páteřní systém trolejbusové sítě sice existuje, ale není zdaleka dokončený a rozhodně nelze další rozvoj orientovat jen k prodloužení do nějakého hypermarketu. Je potřeba se orientovat na doladění sítě do schopnosti zajistit plynulost a provozuschopnost i v krizových případech. Primátor zadal vedení DP úkol - vypracovat krizový plán řešení pro případ kolapsu, který ochromil prakticky celé město. Nabízí se otázka zda to má smysl ? Vždyť trolejbusy do kolapsu dostávají právě ti, kteří mají krizový plán vyhotovit .....
::Úvod ::Redakce ::Kontakt