ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Naším pohledem

Ústí nad Labem - MHD pro sběrače kovů ?
(15.01.2007, Jan Maxa (aktualizováno))
Ústí nad Labem
Další negativní rána pro kvalitu MHD v Ústí nad Labem, aneb kam asi směřuje budoucí struktura cestujících ? Vandalové, černí pasažéři a podle výše uvedených fotografií nově též sběrači kovů. Je to docela pochopitelné. Městská policie těmto "podnikatelům" vyhlásila válku a je nyní téměř jisté, že je na ulici zachytí hlídka, proto se asi osvědčuje nová taktika - převoz kradených kovů v MHD.

Když jsem udělal první fotografii, bylo to z jiného důvodu a cílem komentáře byl trochu odlišný účel. Pozornost jsem tehdy věnoval tomu nešťastnému pohledu maminky snažící se vtlačit kočárek s dítětem vedle špinavého "přepravce" kovového materiálu nadměrné velikosti - pochopitelně bez placení jízdného ! Její naivní a pomoc žádoucí pohled směrem k řidiči, který individuum nechal nastoupit v zastávce Teplárna (kde jej nelze s tímto "zavazadlem" přehlédnout) však byl marný.

Další střet se sběračem kovů však posunul mou úvahu o textu článku do zcela jiné roviny. Tento evidentně rozmáhající se nešvar je totiž v souvislosti s chystajícím zdražením jízdného opravdovým výsměchem poctivému cestujícímu. Nestačí, že musí tolerovat černé pasažéry, výrostky vyřvávající kolikrát i s jejich rodičema na trasách do lokalit, kde tito sociálně problémový obyvatelé žijí. Nestačí, že se poctivý cestující musí bát, že bude ve vozidle MHD napaden feťákem pravidelně pendlujícím s lavičkou toulenu a projevujícím pod vlivem návykové látky v autobuse ne pohoršující, ale již strach budící výpady ? Nestačí - nyní bude muset uvolňovat prostor nákladu kradeného materiálu přepravovaného do sběrny surovin.

Ono je totiž docela málo řidičů, kteří dovedou zasáhnout (o některých, kteří sběrače kovů nevpustili skutečně vím) a přitom stačí málo. Nemusí hned riskovat, stačí vysílačkou zavolat pomoc Městské policie. Stačí pro bezpečnost a dodržování platební kázně zavést ve večerních hodinách nástup předními dveřmi, což je v městech velikosti Ústí n.L. již roky běžný standard.

Při zpracovávání fotografií pro tento článek jsem se zahleděl podrobněji na materiál, který dotyční převážejí a nabyl podezření, že se jedná ne o dvě, ale o jednu stejnou osobu. Zároveň mám podezření, že by se mohlo jednat o majetek Českých drah, protože rám, který je vidět na prvním snímku připomíná torzo dveří do kupé vagonu (nebo dokonce dvě). Druhý snímek zachytává směs trubek či část nějaké konstrukce v nerezavém demontovaném stavu. Vzhledem k tomu, že dotyčný na druhém snímku nastoupil v zastávce Střekov nádraží, je jistá pravděpodobnost, že by i zde mohlo jít o materiál vztahujícím se k železnici.

Nerad bych někoho obviňoval bez opodstatněných důkazů, ale domnívám se, že v tomto případě o běžný železný odpad nejde. Jen doufám, že na podobné lidi už v prostředcích MHD nenarazím a pokud ano, jedno vím jistě. Linku 156 použiji bez váhání a nebude to linka MHD.

::Úvod ::Redakce ::Kontakt