ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Liberec

Železnice na liberecku...

Posílení vlakové dopravy
(18.12.2005 , Petr Dvorský)
V sobotu a v neděli 17. a 18. prosince 2005 byl mimořádně posílen vlakový spoj Liberec – Dresden.. Důvodem byl neočekávaně velký zájem cestující veřejnosti směřující za vánočními trhy do sasské metropole. Předcházející víkend byla kapacita vlaku vyčerpána, nepomohla ani druhá jednotka, která se pravidelně připojuje ve stanici Zittau (Žitava), kterou podobně zaplnili zde nastupující cestující. Ve výše uvedené dny byla posílena souprava o jednu motorovou jednotku řady 612 DB, která jela už z Liberce, ze stanice Zittau tak jela třívozová souprava.
Změny v železniční dopravě
(11.12.2005 , Petr Dvorský)
V neděli 11. prosince 2005 proběhla celostátní změna jízdních řádů v železniční dopravě. Na trati 030 Pardubice – Jaroměř – Železný Brod – Turnov – Liberec jsou rychlíky a spěšné vlaky uspořádány do zhruba dvouhodinového taktu, v Pardubicích je prodloužena přestupní doba na expresní vlaky.; Na tratích 036 Liberec – Tanvald – Harrachov, 035 Tanvald – Železný Brod, 034 Smržovka – Josefův Důl byla zachován základní taktový interval 40 min stejně, pouze došlo k posunutí o 2-3 minuty později. Novinkou je uspořádání tratí v jízdním řádu: přímé vlaky Liberec – Harrachov a opačně najdete na trati 036, úsek Tanvald – Železný Brod je veden samostatně jako trať 035.; Na tratích 037 Liberec – Frýdlant v Č. – Černousy byl zaveden taktový provoz s intervalem 60 min ve špičce a 120 min v sedle. Navazující spoje na tratích 038 Raspenava – Bílý Potok p. S., 039 Frýdlant v Č. – Jindřichovice p. S a Frýdlant v Č. – Černousy se tomuto taktovému provozu samozřejmě přizpůsobili.; Na trati 080 Liberec – Česká Lípa nedošlo k přílišným změnám v JŘ.; Na trati 089 Liberec – Hrádek n.N. – Zittau - Rybniště byl zaveden „skoro“ taktový provoz, kdy ve špičce je mezi spoji několika dopravců interval přibližně 30 min, v ostatní době 60 nebo 120 min (jen část spojů pokračuje až do Rybniště !). Asi největší změnou je prodloužení čtyř spojů DB denně Dresden – Zittau (zde jsou vedeny jako RE – rychlík) do Liberce po celý týden (doposud jen v sobotu a v neděli), o víkendu jsou navíc dva páry prodlouženy přes Jablonec a Smržovku až do Tanvaldu (na českém území jsou tyto vlaky vedeny jako osobní, ale s posádkou ČD). Na těchto spojích jsou nasazeny výhradně vozy s naklápěcí skříní řady 612 DB (na našem území se naklápění nepoužívá z důvodů nízké traťové rychlosti – 80 km/h), Společnost Railtrans, která od JŘ 2004/2005 provozovala 3 páry vlaků Zittau – Liberec jich od této změny provozuje již 5 párů. V provozu jsou starší německé motorové vozy sesterské společnosti SBE (provozuje trať Zittau – Eibau), které jsou u nás označeny řadou 815. Časem by se zde měli objevit i motorové vozy dřívější řady 515 DB, které však musí schválit Drážní úřad. Společnost Connex Česká Železniční, která doposud na této trati provozovala dva páry vlaků v sobotu je provozuje i nadále. Z důvodu pozdního zažádání o dopravní cestu je však nemá uvedeny v JŘ. Provozuje výhradně motorové vozy Siemens Desiro společnosti Connex Sachsen – Lausitz Bahn.; ČD provozují na těchto regionálních tratích pouze motorové řad 810, 843 (pouze jeden pár vlaků na trati 080) a 854. Na několika rychlících a spěšných vlacích na trati 080 jsou v provozu motorové lokomotivy řady 749 a 750.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt