ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ

Pardubická MHD - stručná historie

Historie místní trolejbusové dopravy započala roku 1949, kdy byly zahájeny projektové práce, aby 22. ledna 1952 vyrazily trolejbusy na trať mezi Pardubicemi a Lázněmi Bohdaneč. Pardubické trolejbusy si za půl století prošly bouřlivým vývojem, ale i stagnacemi. Z původních tratí tak jmenujme ty, které se nedočkaly dnešní doby jako např. trať ke starému nádraží ČD (nahrazena tratí k novému nádraží 5.5.1959), či trať do Ohrazenic. Ta po vybudování nadjezdu nad železniční tratí do Hradce Králové začala být poněkud nevytížená a provoz zde byl ukončen 30.10.1967. Zajímavostí je stálá existence původních sloupů v bývalé trase, dokonce na dnešní autobusové smyčce jsou osazeny sloupy nové. Jejich budoucí využití je však více nežli diskutabilní. Není rovněž bez zajímavosti, že díky elektrifikaci železniční trati Pardubice - Hradec Králové, měla "namále" i bohdanečská trať. Stav ohrožení byl zažehnán výstavbou silničního nadjezdu, který byl zprovozněn 24.5.1965. Poslední velkou změnou byla výstavba trolejbusové tratě až na smyčku Dubina-sever, kdy trolejbusy plně nahradily na lince 13 autobusy. Pardubický provoz je vyhlášený zejména stavem trolejového vedení, které je ve špičkovém stavu. Poněkud horší je to, dle mého názoru, s vozovým parkem. V ulicích lze najít jak obstarožní 14 Tr, modernizované 14 Tr tak i moderní 21 Tr, zvláštní je však absence kloubových vozidel (vyjma soukromého, historického Sanosu). Rovněž autobusy jsou pouze v "sólo" provedení. V minulém roce (tj. 2004) došlo k nákupu několika dalších Citybusů. Praktický, celovozový bílý nátěr umožňuje pohodlně střídat celovozové reklamy, které jsou zde zastoupeny v hojném počtu jak na trolejbusech, tak i na autobusech. Za pozornost stojí vůz 380, který snad jako jediné drážní vozidlo v ČR byl na rok opatřen celovozovou reklamou tak, že byly zakryté i okna "salónu". Většina vozidla je rovněž opatřena velkým evidenčním číslem na přední části střechy vozu (z běžného pohledu neviditelné). V Pardubicích stále cvakají klasické jízdenky s předpokládanou změnou, a přechodem, na čipové karty v roce 2006. Příkladný je i vztah k historii MHD, v současné době se zde nachází několik historických vozidel v majetku DP nebo soukromých osob.
Pozn. v rozšiřování tohoto textu budeme brzy pokračovat...
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ, ISSN 1802-7148