ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Czech Independent Transport Association, Tschechische unabhängige Verkehrsgesellschaft
WWW.CNDS.CZ
Opava

Historie trolejbusů v Opavě

Historie městské dopravy v Opavě se datuje koncem roku 1905, kdy poprvé vyjely do opavských ulic první ověnčené tramvaje. Úzkokolejné tramvaje ( 1000 mm ) spojily během padesáti jedna let svého provozu ( zrušeno 22. dubna 1956 ) nádraží s městským hřbitovem, nemocnicí, Jaktařem, Městskými sady a s Kateřinkami. Tramvajová trať v Opavě byla posledním slezským městem, které provozovalo tramvaje o rozchodu 1000 mm. Mimo ni původně fungoval obdobný provoz v Českém Těšíně, tramvaje o rozchodu 760 mm dojezdily ve Slezsku v roce 1973 zrušením posledního úseku do Bohumína a normálně rozchodné tramvaje dosáhly území Slezska prodloužením ostravské sítě za řeku Odru ( spojení do Svinova ) a Ostravici (spojení na Novou Huť ). Výstavba trolejbusové sítě, která měla nahradit tramvajovou dopravu, začala v roce 1951. Další významné úpravy probíhaly ve vozovně ( spojené s úpravami pro společný provoz tramvají a trolejbusů ) a změn doznalo i napětí v troleji ( 600 V ). Po odzkoušení prvních trolejbusů došlo na Horním náměstí k slavnostnímu zahájení trolejbusového provozu 24. srpna 1952. Opavská trolejbusová trať se tak stala první trolejbusovou tratí na území Slezska. V oné době sice již jezdily trolejbusy z Ostravy do Hrušova, který leží také ve Slezsku, avšak pouze režijně do vozovny, pravidelný provoz byl zahájen až za sedm dní po Opavě. První linka byla vedena v trase Stadion ( dnes u sídla společnosti TQM Opava ) - Horní náměstí - Nemocnice. Úseky v centru města a po ulici Englišova k městské nemocnici byly vedeny jako jednostopé. Ještě v tomto roce byly zavedeny přípravné práce na stavbě trati od Horního náměstí k nově postavenému podniku Ostroj. Provoz na této trati byl zahájen 1. května 1953. Označena byla číslem tři. Dne 25. prosince 1953 byl zahájen provoz na dalším úseku - prodloužena byla manipulační trať ( doposud vedoucí od Horního náměstí k vozovně ) na novou smyčku Jaktař a na takto prodloužené trase byl zahájen pravidelný provoz. Tímto dnem došlo také ke zrušení zastávky před prodejnou Bati a úsek Mezi trhy - Hrnčířská zůstal ponechán jako manipulační. V centru města došlo k postavení krátké manipulační trati kolem hotelu Koruna. Provoz na prodlouženém úseku linky číslo 2 do Kateřinek byl zahájen 5. února 1957. Trať končila v Hlučínska ulici. Zajímavé je, že trolejbusový provoz započal až 10 měsíců po zrušení tramvají. Zároveň došlo k obnovení dopravy kolem Bati, zanedlouho však proběhlo opětovné uzavření této propojky, když byla zprovozněna dvoustopá trať k nemocnici na smyčku Vítkovská. Od 1. září 1964 do 6. prosince 1965 došlo k uzavření provozu na lince číslo 2 v úseku Dolní náměstí - Kateřinky z důvodu výstavby mostu přes řeku Opavu. V době výluky byla linka ukončena na Horním náměstí, spoje ve špičce pak vedly až k Ostroji. Od 29. září 1965 dochází k upravení provozu v centru města - otevírají se dvoustopé úseky. Od tohoto období je také výluková linka 2 vedena na smyčku Stadion. Oproti jiným městům se v Opavě nikdy nezpochybňovala úloha trolejbusové dopravy, jakožto prostředku MHD, takže i když probíhala řada rekonstrukcí, neuvažovalo se o jejich zrušení. Po delší době došlo ke zprovoznění nové, i když poměrně krátké trolejbusové trati. Od 30. října 1970 byla z tratě, směřující na smyčku Vítkovská, zřízena odbočná trať, šplhající se k Městskému hřbitovu. Mohlo tak dojít k zahájení dopravy na nové trolejbusové lince, která obdržela číslo 4 ( Městský hřbitov - Ostroj ). Malá opavská síť trolejbusů měla také své problémy, především se zastaralým vozovým parkem, jehož obnova byla řešena například nákupem starších vozů Škoda 7 Tr z Mariánských Lázní, avšak ani tato opatření nemohla postačovat k nutnosti kompletní obnovy vozového parku. V roce 1963 se zde sice objevilo několik nových vozů Škoda 9 Tr, ty však byly až do roku 1972 posledními nově dodanými. Stejně jako v nedaleké Ostravě, byla i slezská metropole zmítána v sedmdesátých letech rozsáhlými opravami komunikací. Jako první byla od 7. dubna 1974 uzavřena trať od Nemocnice ke smyčce Vítkovská, a linka číslo 2 tak musela být ukončena na konečné Městský hřbitov. Od 5. srpna do 31. října 1974 byla pak v Komenského ulici prováděna oprava komunikace, přičemž náhradní doprava za trolejbusy se vyřešila úplným zrušením trolejbusové dopravy na linkách čísel 3 a 4, které byly v celé své délce pokryty autobusy. Druhá etapa opravy silnice na Olomoucké ulici zase znamenala přerušení dopravy na úseku od viaduktu u opavského Západního nádraží ( od 1.3. 1975 ). Dopravu k nemocnici ( a dále na Městský hřbitov ) zajišťovala náhradní autobusová dopravy - trolejbusy zůstaly provizorně ukončeny na smyčce za zmíněným viaduktem, která byla situována na pravé straně od centra města. V souvislosti s touto opravu došlo ještě k přemístění smyčky Vítkovská za psychiatrickou léčebnu, kde zůstala ponechána až do svého definitivního zrušení v roce 2000. Od 12. ledna 1976 byla rekonstrukce Olomoucké ulice ukončena a došlo tak ke zrušení provizorní smyčky u Západního nádraží. Od 4. kvtěna do 28. července 1976 pro změnu probíhala rekonstrukce na křižovatce ulic Praskova - Sněmovní - Komenského. V této souvislosti došlo k opětovnému přerušení dopravy na lince číslo 3 a k jejímu nahrazení autobusy. Linka číslo 4 byla dočasně směřována v trase Vítkovská - Kateřinky. V souvislosti se zamýšleným zprovozněním pěší zóny v centru města byla v ulici Praskova zřízena dvoustopá trať, na kterou měla být převedena veškerá tíže trolejbusové dopravy. Nejprve na ní byla přesunuta od 29. července 1976 linka číslo 1 ( trať v ul. Praskova byla doposud pouze jednostopá a od r. 1965 nebyla pravidelně využívána ). Necelé dva měsíce byla linka číslo 3 provozována po výše uvedené výluce trolejbusy, aby mohla být opětovně nahrazena autobusovou dopravou, tentokrát v období od 15. září 1976 do 7. prosince 1976; příčinou byla rekonstrukce ulice Krnovské. Následující tři roky byla situace poměrně klidná, až v roce 1979 byla přerušena doprava na lince číslo 2 ( od 20. února 1979 ) a i ona byla nahrazena v celé své délce autobusy. Důvodem byla mohutná demolice starých Kateřinek a výstavba nové Ratibořské ulice. Od 9. dubna 1979 do srpna 1980 došlo k přesměrování linek trolejbusové dopravy. Linka číslo 3 byla z důvodu rekonstrukce Krnovské ulice nově vedená na smyčku Englišova, zatímco linka číslo 2, obsluhována nadále autobusy, končila nyní na smyčce Jaktař. Od 1.9. byl částečně obnoven provoz do Kateřinek, přičemž trolejbusy končily na provizorní smyčce v Ratibořské ulici; na novou konečnou se dostaly až po skončení výstavby ulice Hlučínské, 9. července 1982. Provoz do Jaktaře byl od 1.9. obnoven v plné míře. Od 3. září 1984 nastalo zahájení páté trolejbusové linky v dějinách opavských trolejbusů, pro její zprovoznění nebylo nutné zřídit žádnou novou trolejbusovou trať linka byla vedena v bývalé trase výlukových autobusů linky číslo 2 Kateřinky - Jaktař. Provozována byla pouze ve špičkách. Po dlouhých patnácti letech došlo v Opavě k otevření nové trolejbusové trati. Od 1. října 1985 byla prodloužena trolejbusová linka číslo 1 ze své historické konečné Stadion na novou konečnou Bílovecká ( v Kylešovicích ). Trolejbusy tak převzaly zátěž do té doby nejfrekventovanější autobusové linky. V roce 1987 dochází k zahájení stavby vozovny v Kylešovicích, ta je však po dlouhém úsilí dokončena až v novém tisíciletí - otevřena je ke konci roku 2002. Ve dnech 11.4. a 12.4. 1989 došlo k přesměrování trolejbusových linek, směřující do Kateřinek, které jsou nyní nově vedeny přes křižovatku Praskova x Sněmovní. Trolejbusy tak ztratily svou historickou trasu směřující skrz Dolní náměstí. Od 9. ledna 1995 došlo po upravení této křižovatky k zahájení provozu na linkách čísel 6 ( Bílovecká - Jaktař ) a 7 ( Bílovecká - Kateřinky ). Linka číslo sedm však byla od 1. června 1998 zrušena. Nové dodávky trolejbusů typu Škoda 14 Tr M umožnily vyřadit poslední opavské „devítky“, z nichž ta poslední dojezdila 12. dubna 1996. Od 4. října 2000 byla zahájena doprava k obchodnímu Hypernova, přičemž došlo k upravení prostoru v okolí smyčky Vítkovská, která tímto nakonec zanikla. Od 10. června 2001 dochází ke změně jízdních řádů, přičemž se počet linek zvyšuje na deset ( nedochází ale ke změně vypravenosti ). Tento stav vydržel necelé tři měsíce od 1.září byla zrušena linka číslo 10. Ve stejném roce navíc dochází k zakoupení prvního opavského nízkopodlažního trolejbusu typu Škoda 21 Tr, který se stal také posledním. Nyní pokračují dodávky nízkopodlažních trolejbusů Solaris Trollino 12 AC. Kromě tohoto typu provozuje MDPO, a.s., jako jediný podnik v republice i verzi tohoto typu polsko-českého trolejbusu se stejnosměrnou výzbrojí ( Solaris Trollino 12 DC ). Od 22. prosince 2002 byl zahájen zkušební provoz na trolejbusové trati k obchodnímu centru Globus, což znamenalo upravení smyčky Ostroj, která je nyní využívána pouze sporadicky. Trolejbusy při přejezdu přes železniční trať Opava-Kravaře ve Slezsku opouštějí území města Opavy. Od září roku 2002 došlo v souvislosti s připojením MDPO, a.s. ( Městský dopravní podnik Opava ) do Ostravského dopravního integrovaného systému ( ODIS ) k přečíslení linek přičtením číselné řady 200 před číslo původní. Od začátku léta 2004 došlo ke zrušení trolejbusové linky číslo 202 a opavské trolejbusy tak nyní vyjíždějí na osm linek městské dopravy čísel 201 a 203-209. Vývoj trolejbusové dopravy byl tímto aktem doposud ukončen.
© 2005 Moravskoslezský dopravák
::Úvod ::Redakce ::Kontakt