ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Czech Independent Transport Association, Tschechische unabhängige Verkehrsgesellschaft
WWW.CNDS.CZ
Olomouc
Olomouc je pátým největším městem ČR a jedním z nejstarších a nejvýznamnějších sídel u nás. Až do třicetileté války zde bylo hlavní město Markrabství Moravského a titul metropole si zachovává Olomouc i dnes, i když jen ve spojení s Hanou.
Městská hromadná doprava zde byla zahájena již v roce 1899, kdy vyjely do ulic města elektrické tramvaje, které si zde odbyly svou moravskou premiéru, podobně jako autobusy, který doplnily síť elektrických drah v roce 1927. Zatímco za první republiky tvořily autobusy doplněk, po válce se situace obrátila a dnes můžeme konstatovat, že i přes celou řadu různorodých projektů je dnes tramvajová doprava zachovávána v podstatě na síti dotvořené v 50. letech 20. století (s výjimkou přeložky v Nové ulici) a obsluhu rozlehlých sídlišť zajišťují výhradně autobusy. Olomoucké tramvaje si tak drží primát nejmenšího tramvajového systému u nás (síť je tvořena okruhem kolem centra města a odbočnými větvemi do Neředína, Nové ulice a Pavloviček), což chtějí údajně změnit některé politické strany, jak se nyní dovídáme z předvolebních letáčků umístěných ve vozidlech MHD.
Základ vozového parku tvoří tramvaje T3 různorodých provedení, z nichž ta nejstarší pochází z roku 1967 (evid. č. 129). „Té trojky“ doplnily závěrem devadesátých let čtyři vozy Inekon LTM 10.08 (Astra), čímž však byla obnova novými vozidly završena, a to až do letošního roku. Od počátku nového tisíciletí se olomoucká radnice snaží prosazovat projekt bezbariérového města, což v praxi znamenalo především razantní obnovu vozového parku autobusů, z nichž dnes téměř polovinu tvoří nízkopodlažní vozy polské značky Solaris Urbino (ve 12ti a 18ti metrové verzi). Nákup nových tramvají ovšem vázl, a to mj. pro větší finanční náročnost na pořízení vozidla. Jistým východiskem se zdálo zažádání o grand z fondů Evropské Unie, a to na nákup tří nových nízkopodlažních kloubových tramvají. Příspěvek byl Olomouci schválen, výběrové řízení vyhrála společnost Inekon Trams (dříve DPO Inekon) a ta dodala závěrem října první dva vozy Trio čísel 205 a 206. Poslední vůz (č. 207) má být pak dodán v nadcházejících dnech.
Kromě tramvají pořízených z fondů EU bylo rozhodnuto o nákupu třech dalších tramvají, kterými se staly VariaLF, a to především pro nespornou výhodu možnosti jejich nasazení na trať centrem města, kam nízkopodlažní vozy nové koncepce (Astra, Trio) nemohly vyjet pro špatný technický stav trati.
První z vozů VarioLF (číslo 251) byl dodán v druhé polovině září a po zkušebních jízdách (spojených bohužel s menší nehodou) nasazen v říjnu do provozu. Oproti jiným městům, kde jsou provozovány nízkopodlažní „té trojky“ (Brno, Liberec, Ostrava) je (jsou) olomoucké VarioLF zakoupené jako nové vozidlo (druhým takovýmto vozem je pak ostravský vůz 1319, který však ještě nebyl nasazen do pravidelného provozu). Více o vozech zde. Kromě historického tramvajového vozu e.č. 223 (ex. Praha 2228) disponuje místní DP ještě vlekem číslo 99 (ex. Ostrava 206) a motorovým vozem číslo 16 z roku 1899, který se t.č. nalézá ve sbírkách TM Brno (je však v majetku města Olomouce).
pro ČNDS Libor Hinčica

Stalo se na Olomoucku...

MS-dopravák
(14.10.2006, Libor Hinčica)
V případě zájmu o bližší informace o obnově vozového parku tramvají v Olomouci a technické podrobnosti nových vozidel Vás odkazujeme na následující číslo časopis Moravskoslezský Dopravák.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt