ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Karlovy Vary

Toto významné lázeňské město je od roku 2001 krajským městem nového Karlovarského kraje a je i zároveň městem okresním. Karlovy Vary jsou složeny ze 14 katastrů (původně 16). Po listopadu 1989 se osamostatnilo 7 částí, které byly v 70. letech integrovány do Karlových Varů (Andělská Hora, Březová, Dalovice se Všeborovicemi a Vysokou, Hory, Jenišov, Mírová a Otovice).

Hlavní přepravní zátěž zajišťuje společnost Dopravní podnik Karlovy Vary a v jejich síti je zavedeno 18 linek MHD, 2 noční, 5 zvláštních, 2 lanovky a 6 příměstkých linek.
Linky MHD obsluhují Karlovy Vary a nejbližší okolí. Dále je možno využít jízdenky pro MHD i v autobusech regionálních linek, ale pouze do míst, kam zajíždějí linky MHD (Dalovice a Otovice). Nástup cestujících je především předními dveřmi, kde se cestující prokazuje platným jízním dokladem. Určitou výhodu mají v době od 4.00-19.00 hod. cestující, kteří jsou držiteli předplatních jízdenek (či cestující, kteří smějí cestovat bezplatně), mohou nastupovat všemi dveřmi. Po 19 hod. je nástup pouze předními dveřmi. Centrální přestupní stanicí v Karlových Varech je Tržnice, kudy projíždějí všechny linky MHD (mimo linky 20). V této stanici je zajištěn ve večerních a nočních hodinách přestup mezi linkami.
Dopravce vlastní 1 historický autobus Karosa ŠL 11 z roku 1974, který využívá na zvláštní vyhlídkové lince číslo 91. Dále je k dispozici 13x Ikarus 412, 13x Citybus, 8x B731, 6x B932, 6x B961, 4x B732, 3x B931, 3x Citelis, 2x B952, 1x B941 a 1x Škoda 21AB. Dále DP vlastní i vozy pro obsluhu regionálních linek skládající se z vozů C734, C934, C954, C943, Ares apod.
Další dopravci, kteří zajišťují spojení s Karlovými Vary jsou: Autobusy Karlovy Vary, a.s.; ASIANA, s.r.o.; Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.; ČI-DU, s.r.o., LIGNETA autobusy, s.r.o. a další společnosti, kteří zajíždějí do Kalových Varů a zajišťují tak dopravu do větších měst.
Mezinárodní přímé spojení z Karlových Varů do Rakouska, Polska a Ruska zajišťují společnosti: Autobusy Karlovy Vary, a.s. a REGA & R, s.r.o.