ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Kutná Hora a okolí
Kutná Hora - Středočeský kraj. Kdysi druhé nejvýznamnější město v Čechách. Dnes centrum turistiky, památek, ale i těžkého průmyslu. Z dopravního hlediska je Kutná Hora ne příliš dobře napojena. Z významných komunikací uveďme silnici I/38, která míjí město severovýchodně po nově zbudovaném obchvatu. Samotným městem probíhá silnice I/2. Autobusem je město dosažitelné lokálními linkami v rámci SIDu. Na okraji města se rovněž nachází významný železniční uzel, kde se setkávají obě napěťové soustavy. Přepřahání lokomotiv obou systému je zde všední, ale poměrně zajímavou, rutinou. Pro dosažení centra města vlakem je nutno využít trať Kutná hora hl. n - Kutná Hora, Sedlec - Kutná Hora - město. S půlhodinovými intervaly a přípoji na vlaky od Kolína či Čáslavi supluje tato trať funkci MHD. Vlastní MHD ve městě provozuje Connex Východní Čechy a.s., přičemž jako MHD lze použít linku č. 1 mezi hlavním nádražím, sídlištěm Šipší, centrem města a poliklinikou. Na linkách MHD lze spatřit autobusy různých typů, určení, stáří a kvality. Všechny linky MHD jsou integrovány do SIDu a jsou (nebo spíše by měly být) označeny, stejně jako příměstské, písmenem F. Význam MHD nepochybně v nejbližších měsících stoupne, protože v rámci výstavby nové továrny v průmyslové zóně bude nutné řešit návoz až 5 tis. zaměstnanců na směnné provozy do oblasti průmyslové zóny. Jako ratitu lze uvést existenci druhého provozu MHD v kutnohorském okresu, a to konkrétně v Čáslavi. Ten je řešen jednou trasou (administrativně rozdělenou na 2 linky - v jednom směru okruhu jezdí 245031-F31, v opačném 245032-F32), která probíhá napříč městem.
pozn. korekce - Pavel Dušek

Novinky z Kutnohorska...

Nové autobusy MHD
(10.8.2007, Petr Ježek)
V rámci kutnohorského provozu MHD lze spatřit i moderní 12 m dlouhé autobusy SOR. Jeden z těchto vozů je ve standardním městském provedení, druhý pouze ve dvoudveřovém provedení. Díky nízkopodlažnímu provedení je tak přepravce schopen garantovat i spoje pro osoby se sníženou pohybovou schopností. Zatímco v zadní části je označení linky zcela transparentní, boční a především přední displej systému BUSE je přeplněn údaji o lince a tudíž zcela nepřehledný.
Nová trasa MHD
(červen 2007, Petr Ježek)
Po náročné rekonstrukci byla přemístěna trasa MHD v lokalitě sídliště Šipší. Linky MHD byly přesunuty z ulic Ortenova a 17. listopadu (ta se stala jednosměrnou), do ulic Opletalova a Jana Zajíce. Linkové vedení zůstalo beze změny, stanice Šipší-sídliště dostala novou tvář a v oblasti vzniklo několik desítek nových parkovacích míst. Celý prostor je řešen kruhovým objezdem a vytváří tak centrální nástupní bod pro MHD na tomto sídlišti.
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ, ISSN 1802-7148