ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.CNDS.CZ
Hradec Králové

Na návštěvně ve vozovně Dopravního podniku města Hradce Králové a.s.

Připravil Robert Šejvl
(spolupráce Petr Ježek)
Je Sobota 3.6., čas 9:55 a před brány Dopravního podniku města Hradce Králové a.s. přijíždí červeno-bílá Karosa C.734.00 s účastníky exkurze. Další, menší část účastníků již čeká u vjezdu do vozovny. Po výstupu a zaparkování autobusu, hned vedle nového Citelisu, vstupujeme do přízemí správní budovy DP. Po chvíli se nás ochotně ujímá vedoucí personálního oddělení – pan Jiří Hladký. Seznamuje nás s historií podniku a s ostatními zajímavými informacemi jako např. nový odbavovací systém, struktura podniku atp. Potom se přesouváme do prvního patra budovy, kde se dozvídáme něco o budoucím terminálu MHD, jehož investor bude z větší části právě DP. Za zmínku stojí autor projektu - Ing. arch. Patrik Kotas. Na zdi jsou plakáty s počítačovými vizualizacemi tohoto projektu. Naše cesta pokračuje přes centrální dispečink, který zde zastřešuje jak provozní tak i technickou část provozu tj. včetně vrchního vedení trolejbusů. Další zastávkou je myčka. Ta je v Hradci Králové průjezdová a trolejbus či autobus je schopná odbavit za cca 3 min. U trolejbusů však kartáče neumyjí zadní část, řidiči po výjezdu musí proto dokončit mytí vozu ručně. Za myčkou poutá pozornost fotografů 14Tr08/6 ev.č. 28, která kdysi jezdívala s přípojným agregátem na nezatrolejovaném úseku do Kluk, kam dnes jezdí „trejsina". Ale zpět k prohlídce. Velmi pečlivě tříděný odpad se nachází za garážemi u plotu. Celkově vůbec musíme konstatovat, že po celou dobu exkurze nelze přehlédnout příkladný pořádek a čistotu v celém areálu vozovny. Okolo dílen se dostáváme do poměrně nové budovy výdeje PHM a úklidu. Zde se používá v ČR ojedinělá technologie bezprašného úklidu vozidel. Jsou zde výkonné vysavače na vysávání nečistot z vozů. Plynule jsme se dostali na odstavnou plochu. Bezpochyby každého zaujme kryté stání pro trolejbusy, které je svým řešením ojedinělé. Jak jsme se dozvěděli, nebylo kvůli požárním předpisům bohužel dokončeno v původně plánované, rozšířené podobě. Na odstavné ploše jsme se všichni rozdělili a každý fotil to, co ho přitahovalo nejvíce. Slovy klasika "šotouš v akci". Ale bylo tu opravdu z čeho vybírat. Citelisy klasické, kloubové, B9xx, B 7xx, Citybusy, trolejbusy... Jen onen legendární přípojný vozík zůstal před námi skryt, zamčen kdesi v hale. Alespoň jedna zásadní informace. Jedná se o dílo místního nadšence (dáli se to takto říci), kde se skrývá čtyřtaktní motor ze Zetoru. Poté jsme s většími zastávkami postupně prošli dílny od těžké údržby autobusů až po dílnu s trolejbusy, kde byla k vidění i očekávaná 21Tr ACI ev.č. 50. K vidění bylo opravdu všechno a vzhledem k tomu, že nebyl pracovní den, mohli jsme si nerušeně vše v klidu prohlédnout. Po zodpovězení posledních všetečných dotazů, na které náš průvodce po celou dobu prohlídky velmi ochotně a trpělivě odpovídal, následovalo rozloučení a poděkování panu Hladkému. A jak už to u takovýchto akcí bývá zvykem, tečkou bylo pořízení hromadné fotografie všech účastníků společně s autobusem. Počasí se vydařilo, všichni jsme byli spokojeni a odnesli jsme si nové poznatky i zážitky.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt