ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Česká Lípa
Téměř čtyřicetitisícové město ležící v nově zřízeném libereckém kraji. Městem protéká řeka Ploučnice, najdeme tu i významný silniční tah na cestě do východního Německa. Také v tomto městě, byť nepřímo, se napsala významná část tramvajových dějin naší republiky. Kdo by také neznal poválečné, dvounápravové tramvajové vozy 6MT, které dlouhou dobu ovládaly všechny úzkorozchodné tramvajové provozy. S jejich ukončováním služby v pravidelném provozu však je neblaze spojeno i rušení většiny těchto provozů (viz. historie tramvají v Ústí nad Labem). V České Lípě mají sídlo dva významní dopravci v rámci města, resp. regionu. MHD provozuje společnost VETT a.s. s poměrně moderním vozovým parkem. Mimoměstskou přepravu osob zajišťuje ČSAD Česká Lípa a.s., které vzniklo zánikem a rozdělením ústeckého ČSAD BUS a.s., což bylo logickým důsledkem toho, že se Česká Lípa nachází právě již na území Libereckého kraje. Servisní organizace tohoto provozu jsou však stále z "rodiny" Dopravního Podniku Ústeckého kraje. Jako perlička tohoto provozu působí vozy zn. Lahti, které byly montovány v garážích bývalého ČSAD BUS a.s. Česká Lípa ve spolupráci se zaniklým jabloneckým LIAZem - tyto autobusy nikde jinde v ČR nejsou v provozu
MHD
Městská hromadná přeprava osob je ve městě zajišťována na 9 linkách, z toho 1 linka (č. 8 - 1 spoj) je vedena jako posilová - školní. Odbavování cestujících v MHD (Vett a.s.) probíhá, stejně jako ve městech této velikosti, předními dveřmi a to buď v hotovosti nebo za využití čipové karty, resp. elektronické peněženky. Tento systém je v provozu od 1. července 2003. Díky dlouhodobé smlouvě na provozování MHD v České Lípě se může společnost Vett a.s. koncepčně věnovat jak modernizaci vozového parku, ale i zavádění nových technologií jako je např. povelový systém pro nevidomé, již zmíněný odbavovací systém a v neposlední řadě nákupu nových nízkopodlažních autobusů.

Stalo se na českolipsku...

"Nový" dopravce provozuje MHD
(29.08.2007, Petr Kocman)
Z důvodu nedohodnutí se mezi městem Česká Lípa a provozovatelem MHD VETT a.s. byla vypovězena smlouva a provozování MHD. Jako náhrada za VETT nyní provozuje dopravu ČSAD Semily. Jelikož ČSAD Semily nemá licenci na provozování těchto linek, je doprava zdarma. Linky stále jezdí ve stávájících trasách i podle JŘ společnosti VETT. Tato situace bude trvat do konce září a poté se rozhodne zdali se vrátí VETT, nebo se vypíše výběrové řízení na dopravní obslužnost MHD. V případě, že se vypíše výběrové řízení, bude se společnost ČSAD Semily ucházet o licenci potvrdil pro ČNDS Ing. Tomáš Roubíček, generální ředitel společnosti.
Fotografie z provozu
::Úvod ::Redakce ::Kontakt