ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Škoda Irisbus 25 Tr

Na cestách s prototypem vozu Škoda Irisbus 25 Tr

V době psaní tohoto článku tomu bude již téměř rok co se objevil zcela nový typ trolejbusu vyvinutý Škodou Elektric Plzeň ve spolupráci s koncernem Irisbus. To, že je typ 25 Tr odvozen od autobusu Irisbus Citybus 18 je všeobecně známé, přesto zopakujme technické údaje tohoto pozoruhodného vozu:
Základní technické údaje vozidla:
délka 17 800/ šířka 2 500 / výška 3 580 mm
celková maximální hmotnost 28 000 kg
počet míst k sezení 40 / k stání 110
nástupní výška u obou předních dveří 320 mm
obou zadních dveří 330 mm
trakční motor asynchronní Škoda 18 ML 3550 K/4
jmenovitý výkon 240 kW
Redakce ČNDS vůz sledovala na jeho pouti po českých městech, které se mohli stát (a zřejmě i stanou) potencionálními zájemci o tento nový typ vozidla. Stalo se tak v době, kdy po ukončení výroby kloubového trolejbusu Škoda 22 Tr nebyl dostupný žádný jiný, odpovídající, typ vozidla. Závěry nad jednotlivými působeními by byly pouhé spekulace, proto je ponecháme na fundovanější osoby. V průběhu roku 2005 začíná být jasné, že prototyp v provedení Citybus zůstane zřejmě jediným kusem svého druhu, neboť pro sériovou výrobu už výrobce počítá s nově vyvinutou karoserií Irisbus Citelis. Vůz dnes najdeme v pravidelném provozu ve Zlíně.
Plzeň
V Plzni obdržel vůz e.č. 996. Po absolvování zkušebních jízd byl zařazen do provozu na lince č. 16. V rámci oslav 145. výročí Škody Plzeň byly předváděcí jízdy z cestujícími částečně i na pomocný dieselový agregát. Při mimořádné akci se vůz podíval i do Starého Plzence, samozřejmě též na pomocný agregát. V pravidelném provozu není redakci známo využití pomocného agregátu.
Fotogalerie vozu z Plzně
Ústí nad Labem
Dopravní podnik města Ústí nad Labem byl jeden z prvních, který projevil o tento vůz vážný zájem. To dokumentuje i e.č. 604, které vůz obdržel. Ve městě proběhl nejdříve zkušební provoz se zácvikem řidičů, posléze se vůz vystřídal téměř na všech trolejbusový linkách. Dokonce byl nasazen na jeden spoj plně autobusové linky č. 12, kde se ověřovala možnost kombinovaného provozu. Také na trolejbusových linkách bylo využito pomocného agregátu při víkendových výlukách způsobených výstavbou nové tratě na Bukov. Během náročného provozu v kopcovité krajině, včetně sněhové nadílky, se na voze projevoval narůstající hluk ze zadní části vozu, z oblasti zadní, hnané nápravy.
Fotogalerie vozu z Ústí nad Labem
České Budějovice
Po téměř měsíčním pobytu v Ústí se vůz nakrátko přestěhoval do výrobního závodu v Plzni. Zde byl zřejmě podroben důkladné prohlídce a opravě, aby se objevil v dobré kondici pod budějovickými 750 V. Nepříjemný hluk ze zadní části vozu byl odstraněn a vůz se po. již tradičním, zaškolení řidičů pohyboval opět téměř na všech trolejbusových linkách. V rámci zkušebního provozu byly samozřejmě vyzkoušeny možnosti provozu na pomocný agregát. Jízdy na pomocný agregát ve větším rozsahu v pravidelném provozu nejsou redakci známy. Vůz neměl po celou dobu provozu přiděleno žádné e.č., na přední masce vozu bylo umístěno logo Dopravního podniku České Budějovice.
Fotogalerie vozu z Českých Budějovic
Brno
Brněnské působení bylo poměrně krátké. Vůz byl deponován ve vozovně Komín a obdržel e.č. 3609. Jako perličku zde musíme uvést, že při výjezdu z této vozovny také utrpěl prototyp první vážnější šrám, kdy řidič vozu neodhadl vybočení zadní části. Vůz byl po cvičných jízdách zařazen do provozu na linku x25. Samozřejmě byl během jízd bez cestujících vyzkoušen pomocný agregát. Během provozu s cestujícími není redakci znám případ rozsáhlejšího praktického využití pomocného agregátu.
Fotogalerie vozu z Brna
Zlín
Přímo z Brna dorazil vůz na svou poslední zastávku v rámci "promo tour". Již v této době bylo téměř jasné, že vůz je testován ve svém budoucím působišti. Vůz byl opět zkoušen na různých linkách, včetně té meziměstské. Opět není redakci známo rozsáhlejší praktické využití pomocného agregátu v rámci pravidelného provozu s cestujícími.
Fotogalerie vozu ze Zlína
::Úvod ::Redakce ::Kontakt